Eich Siop Un Stop ar gyfer Bwyd, Danteithion a Chymdeithasu

Gydag amrywiaeth eang o fwyd a diod ar gael ar y campws, gallwch ddefnyddio ap Uni Food Hub i gael gafael ar y cwbl trwy wneud dim mwy na chlicio botwm.

Gallwch:

  • glicio, casglu ac ail-lenwi ar y campws
  • cael bwyd wedi’i ddanfon o gaffis dethol
  • ychwanegu at eich balans – gall unrhyw un ychwanegu arian at eich cyfrif
  • ennill pwyntiau teyrngarwch bob tro y byddwch yn archebu
  • archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau bwyd
  • manteisio ar ostyngiadau gan Hello Fresh a Pizza Pilgrims.