Ynglŷn â Café Glas

Enwyd ‘Café Glas’ yn y gorffennol ac mae bellach wedi troi’n wyrdd ar gyfer eich hoff siop Starbucks. Ansawdd sydd wedi bod bwysicaf yn Starbucks erioed, ac felly bydd hi’n parhau. Yr unig beth sy’n cystadlu â’n hangerdd at goffi yw ein mwynhad o’i rannu. Gyda chyfleusterau gwych o byrth USB a socedi plwg, mae hwn yn lle gwych i gynnal cyfarfod neu weithio drwy’r dydd a mwynhau, ond coffi gyntaf!

Rydym ni hefyd yn darparu ein bargen pryd Leaf & Loaf yma am £4.25, felly beth am alw heibio a phrynu brechdan, byrbryd a diod i ginio tra’ch bod chi yno! Os oes awydd Pryd Poeth arnoch, mae Cawl a Thatws Pob ar gael.