Wine Glasses

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am lletygarwch a ddarperir ar gampws

Ni waeth maint eich digwyddiad, bydd y Gwasanaethau Arlwyo ym Mhrifysgol Abertawe’n darparu lletygarwch o’r radd flaenaf ar draws y ddau gampws.

P’un ai’ch bod yn trefnu cyfarfod busnes, cynhadledd neu ginio mawr, mae gennym yr ystod o opsiynau i ddiwallu’ch anghenion.

Gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau oll yn unig, bydd ein staff yn sicrhau y bydd bwyd a gwasanaeth o’r radd flaenaf o’r cais cyntaf oll i’r tamaid olaf. Bydd ein tîm ymroddedig hefyd yn teilwra opsiynau ciniawa i bob deiet, cyllideb a digwyddiad.

The delivered hospitality breakfast includes pastries, bacon roll and banana bread with coffee
Sweet Treats presented for a buffet
Banqueting sweet treats