Ennill wrth Ddysgu ym Mhrifysgol Abertawe

Rydym wedi ymuno â'r asiantaeth recriwtio Blue Arrow i roi cyfle i fyfyrwyr i weithio gyda'n tîm arlwyo ar ein dau gampws.

Rydym yn chwilio am staff bar, arlwyo a manwerthu i helpu gyda phob agwedd ar y gweithrediad arlwyo ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae gennym oriau hyblyg a sifftiau ar gael rhwng 7.30am a 9.30pm, o ddydd Llun i ddydd Sul, felly fyddwch chi ddim yn colli darlithoedd.

Dim profiad arlwyo? Dim problem! Rydym yn croesawu pobl â phob lefel o brofiad a byddwn yn darparu'r holl hyfforddiant angenrheidiol

Yn barod i gyflwyno cais? Cliciwch y ddolen isod i gwblhau ffurflen gais ac os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â Kim, Rheolwr y Gwasanaethau Arlwyo, yn k.l.dowle@abertawe.ac.uk a fydd yn gallu ateb eich ymholiadau.

Swyddi Gwag Cyfredol

Catering Assistant - Cliciwch Yma

Chef - Cliciwch Yma

Front of House -  Cliciwch Yma