Archebwch Eich Bwyd Drwy Wasanaethau Dosbarthu Clicio a Chasglu Neu Wasanaethau Dosbarthu Digysyferth

Bellach gallwch chi archebu o'n bwydlen Clicio a Chasglu helaeth a thalu amdano o flaen llaw drwy gôd QR neu wefan. Bydd y prydau sydd ar gael yn cynnwys amrywiaeth o brydau poeth, brecwast, byrgyrs, tatws pob, saladau tŷ a mwy.

Lleolir pwyntiau casglu ar y ddau gampws, yn y Ffreutur, Tŷ Fulton ar Gampws Parc Singleton ac yn The Core ar Gampws y Bae. Gofynnwn i gwsmeriaid beidio â dod i'r cownter Clicio a Chasglu mwy na 5 munud cyn eu hamser casglu.  Yna bon appétit – bwytewch a mwynhewch!

Mae gwasanaeth cludo edig hefyd ar gael! Edrychwch ar ein horiau agor yma

Creu cyfrif

Bydd creu cyfrif hefyd yn ei gwneud hi'n haws i archebu yn y dyfodol ac yn rhoi mynediad i chi at ostyngiadau a phrisoedd arbennig hefyd. Byddwch yn gallu gweld y fwydlen, dewis, dewis amser casglu a thalu cyn casglu'r hwylus.

Gwasanaeth Cludo Digyswllt

Gall myfyrwyr sy’n byw ar y campysau hefyd archebu eu bwyd a thalu amdano oddi ar y fwydlen gynhwysfawr hon. Yn hytrach na dod i gasglu eich archeb, mae gwasanaeth cludo digyswllt hefyd ar gael. Cofiwch ddewis amser cludo yn hytrach na’r opsiwn casglu wrth brosesu eich archeb!  

SGANIWCH Y CÔD QR HWN I DDECHRAU!

Sganiwch y côd QR hwn oddi ar eich ffôn er mwyn gweld ein bwydlen helaeth ac i archebu eich bwyd! Cofiwch ei gadw ar eich sgrîn hafan er mwyn sicrhau y gallwch chi ei gyrchu’n gyflym yn y dyfodol. 

QR Code taking you to the Click & Collect menu - https://swanseauni.mobo2go.co.uk/

Oes gennych chi gwestiwn? Cewch atebion i’n cwestiynau cyffredin isod!

Os nad yw’r ateb i’ch cwestiwn yno, e-bostiwch Estates-CustomerServices@abertawe.ac.uk