Bydd bwyta ar y campws yn edrych ychydig yn wahanol i'r arfer am y tro. 

Er mwyn ein helpu i'ch cadw chi, ein cwsmeriaid a'n staff yn ddiogel, rydym wedi lleihau nifer y siopau arlwyo sydd ar agor, yn ogystal â chynnig bwydlen lai. Mae rhywle i gael eich trwsio caffein a bwyd poeth ar y ddau gampws. Darganfyddwch pa allfeydd sydd ar agor isod. 

Byddwn yn ailagor cymaint o'n siopau arlwyo â phosibl pan fydd yn ddiogel gwneud hynny ac edrychwn ymlaen at roi prydau mwy blasus i chi!

Yn y cyfamser, bydd ein siopau yn cynyddu amlder glanhau a byddwn yn gofyn i gwsmeriaid gadw at ganllawiau'r llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol.

Cadwch lygad yma am fwy o ddiweddariadau!