Ein Gwasanaethau Presennol

Drwy wasanaeth Clicio a Chasglu'r Gegin, sy'n ategu ein gwasanaeth presennol, gallwch archebu amrywiaeth eang o luniaeth poeth ac oer, byrbrydau, brechdanau a phrydau bwyd poeth, gan gynnwys brecwast Seisnig llawn, ffefrynnau coginio cartref, tatws pob, byrgyrs, sglodion wedi'u llwytho a mwy...

Rydym yn parhau i flaenoriaethu'r gwaith o ddarparu gwasanaethau arlwyo hanfodol i fyfyrwyr sy'n ynysu a'r rhai sydd mewn cwarantin mewn preswylfeydd ar y campws, ac rydym wedi ail-agor Costa TM yn y Coleg, sy'n gwerthu nwyddau melys i fynd, brechdanau a diodydd poeth. Hefyd, rydym wedi croesawu Gower Hog yn ôl i'r campws. Byddwch yn dod o hyd i'r tîm ar Gampws Singleton ac ar Gampws y Bae gan weini pitsas, lapiadau, byrgyrs a lluniaeth.

Yn fuan, byddwn yn ail-agor Siop Goffi Callaghan ar Gampws Singleton ac rydym yn gweithio i agor Coffeeopolis ar Gampws y Bae, yna Caffi Glas ar Gampws Singleton yn fuan iawn ar ôl hynny. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda'r tîm sydd wrth wraidd y 'Swansea Bay Pop-up' er mwyn cyflwyno ar y campws unwaith eto atebion allanol dros dro a ddarperir gan werthwyr lleol.

O ddydd Llun 27 Medi ar Gampws Singleton (dydd Llun i ddydd Gwener, 11:30 i 17:30), bydd BrewStone yn gweini pitsa, platiau bach, salad a lluniaeth poeth ac oer, a bydd Frango yn cynnig ei gyw-iâr nodweddiadol wedi'i rilio ar siarcol, yn ogystal â dewisiadau feganaidd a phlatiau bach. Byddwn yn eich diweddaru ynghylch mannau ychwanegol a fydd yn dilyn ar Gampws y Bae o ddydd Llun 4 Hydref.

Mannau Arlwyo a Siopa eraill ar y Campws

Mae Costcutter ar lawr gwaelod Tŷ Fulton yn parhau i fod ar agor 7 niwrnod yr wythnos, gan werthu amrywiaeth eang o fyrbrydau, brechdanau a nwyddau, ac mae Tesco Express ar Gampws y Bae bellach ar agor o 06:00 tan 24:00 bob dydd. Mae JCs Bar ar Gampws Singleton a Thafarn Tawe ar Gampws y Bae ar waith eto hefyd. Ceir manylion llawn ar wefan Undeb y Myfyrwyr.

Dau fyfyriwr yn mwynhau coffi yng nghaffi GH yn y Neuadd Fawr ar gampws y Bae
Bocs o rholiau wedi eu llenwi a bocs o ffrwythau - y ddau wedi eu paratoi'n hyfryd