Mae Tîm Cymorth y Swyddfa Gyllid yn cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd ar Gampws y Parc a Champws y Bae, lle bydd aelod penodedig o staff ar gael i ateb ymholiadau yn ymwneud â ffioedd dysgu.

Dewch i siarad â'n tîm mewn amgylchedd cyfeillgar, cynorthwyol a chyfrinachol.

Campws Y Parc

Campws Y Parc

Adran Gyllid, Llawr Gwaelod

Gweler yr amserau galw heibio isod:

Dydd Llun:    1.00yp - 4.00yp

Dydd Mercher:    10.00yb - 1.00yp

Dydd Gwener:    1.00yp - 4.00yp

Ebost:  income.tuition@swansea.ac.uk

CAMPWS Y BAE

CAMPWS Y BAE

Campws y Bae, Canolfan Wybodaeth y Twr:

Gweler yr amserau galw heibio isod:

Dydd Iau:    10.00yb - 1.00yp

Ebost:  income.tuition@swansea.ac.uk