Croeso i'r Adran Taliadau

Mae’r Adran Taliadau’n gyfrifol am dalu’r anfonebau oddi wrth ein cyflenwyr ac ymdrin â gweinyddu cysylltiedig.

Dylid cyflwyno’r holl anfonebau fel ffeil PDF i invoices@abertawe.ac.uk

Os oes gennych ymholiadau, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin isod ac , os na allwch ddod o hyd i ateb, e-bostiwch supplierenquiries@abertawe.ac.uk  a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Mae taliadau'n cael eu prosesu bob pythefnos, ac eithrio taliadau myfyrwyr a thramor sy'n wythnosol.

GWYBODAETH BWYSIG AR GYFER CYFLENWYR

Cwestiynau cyffredin