Croeso i systemau cyllid

Nod y Tîm Systemau Cyllid yw cynnig gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol sy'n cynnwys rhoi cyngor, cyfeiriad, arweiniad a chymorth i holl aelodau'r Brifysgol am bob agwedd ar y System Gyllid.

Mae'r tîm yn gyfrifol am gynnig datblygiad a chymorth parhaus, gan roi swyddogaeth newydd ar waith yn y system a chyflawni mentrau prosiectau sy'n hanfodol i welliant parhaus gwasanaethau ariannol y Brifysgol.