DATGANIAD O EGWYDDORION BUDDSODDI 

Lluniwyd y Datganiad hwn o Egwyddorion Buddsoddi i fodloni gofynion Deddfau Pensiynau 1995 a 2004, Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Buddsoddi) 2005 ac i adlewyrchu Côd Ymddygiad Gwirfoddol y Llywodraeth ar gyfer Buddsoddi Sefydliadol yn y DU. Mae'r Ymddiriedolwyr hefyd yn cydymffurfio â'r gofynion i gynnal y Datganiad hwn a cheisio cyngor arno, ac â'r gofynion o ran datgelu.