Croeso i'r Adran Pensiynau

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y cynlluniau pensiwn sydd ar gael i staff a gyflogir gan Brifysgol Abertawe.

Y ddau brif gynllun sydd ar gael i staff a gyflogir gan Brifysgol Abertawe yw Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) ac Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol (NEST).

Mae'r Brifysgol hefyd yn gweinyddu Cynllun Pensiwn Prifysgol Abertawe (SUPS) ar gyfer gweithwyr presennol, a Chynllun Pensiwn y GIG ar gyfer nifer cyfyngedig o weithwyr cymwys.

Gellir cyrchu mwy o wybodaeth ar gyfer staff cyfredol yma

 

Gwybodaeth gyswllt:

E-bost: pensions@abertawe.ac.uk