Yma fe welwch fanylion y cyrff yn y Brifysgol sy’n dod i benderfyniadau. I gael rhagor o wybodaeth am Lywodraethu'r Brifysgol, cliciwch yma

Mae cofnodion a phapurau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon ar gael drwy wneud cais.

 

Cyngor

cyngor yw corf llywodraethu’r Brifysgol. 

Cyfarfodydd y Cyngor

 

Senedd

Gyda chymeradwyaeth y Cyngor, y Senedd sy’n gyfrifol am reoleiddio a goruchwylio’r cyrsiau, y dyfarniadau a’r cymwysterau mae’r Brifysgol yn eu cynnig. Cliciwch yma i gael manylion pellach.

Cyfarfodydd y Senedd

Y Llys

Mae’r Llys yn sefyll uwchben prif fecanwaith penderfynu’r Brifysgol. Mae’r Llys yn chwarae swyddogaeth bwysig a dylanwadol, ar ran rhanddeiliaid y Sefydliad, yn y gwaith o sicrhau bod y Brifysgol yn cael ei rheoli’n dda, ei llywodraethu’n briodol a’i bod yn ymateb i fuddiannau a phryderon cyhoeddus a lleol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion.

Cyfarfodydd y Llys