Yma fe welwch wybodaeth am y modd mae’r Brifysgol wedi ei threfnu, ei lleoliad a’i manylion cyswllt a gwybodaeth yn ymwneud â gweithgareddau myfyrwyr.

Fframwaith cyfreithiol

Llywodraethiant y Brifysgol

Ein statws elusennol

Siarter, Statudau ac Ordinhadau

Sut y trefnir y sefydliad

Ein hanes a'n treftadaeth

Rheolaeth y Brifysgol

Ein Hadrannau Gweinyddol

Ein Cyfadrannau Academaidd

Lleoliad a manylion cyswllt

Ein lleoliad

Ein manylion cyswllt

Cwmnïau sy’n eiddo i’r Brifysgol, yn rhannol neu’n gyfan gwbl

Mae manylion cwmnïau sy’n eiddo’n gyfan gwbl i’r Brifysgol neu y mae gennym fudd ynddynt wedi eu nodi yn yr Adolygiad Gweithredol ac Ariannol a Datganiadau Ariannol Blynyddol (gweler yr adran Gweithgareddau Is-gwmnïau)

Mae Swansea Innovations Cyf yn gyfrifol am reoli a manteisio ar eiddo deallusol sy’n eiddo i Brifysgol Abertawe.

Cydweithio a Phartneriaethau

Mae’r Brifysgol yn falch o’i chysylltiadau eang gyda phrifysgolion a sefydliadau eraill ledled y byd. Mae ein gwaith cydweithio yn digwydd mewn amrywiaeth o ffurfiau, o gyfnewidfeydd myfyrwyr a phartneriaethau addysgu, i ymchwil ar y cyd ar faterion byd-eang.

Partneriaeth Academaidd

Gweithgareddau myfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr

Bywyd Myfyriwr