Yma fe welwch fanylion strategaethau a chynlluniau’r Brifysgol, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac adolygiadau.

Ein blaenoriaethau

Ein gweledigaeth a'n huchelgais

Ein gwerthoedd

Ehangu mynediad

Cynllun Strategol 2020

Rhaglen datblygu'r campws

Strategaeth dysgu ac addysgu a safonau ansawdd academaidd

Cynllun Strategol 2020

Strategaeth Gwybodaeth a Llythrennedd Digidol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Dangosyddion perfformiad sy'n cael eu cyhoeddi'n flynyddol gan yr Asianaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)

Cysylltiadau corfforaethol

Cysylltiadau corfforaethol

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – un o amcanion allweddol y Brifysgol yw “paratoi a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr”.

Llywodraeth, adroddiadau rheoleiddio ac archwilio

Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) Addysg Uwch prifysgolion a cholegau gwledydd Prydain sy’n cynnal safon eu darpariaeth addysg uwch. 

Nod y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2021) yw asesu ymchwil ledled Sefydliadau Addysg Uwch yng ngwledydd Prydain http://www.ref.ac.uk/

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn rhoi canllawiau i Sefydliadau Addysg Uwch ar ddatblygu a chynnal addysg uwch rhyngwladol ragorol yng Nghymru ac mae’n cyhoeddi amrywiaeth o adroddiadau a gwybodaeth ystadegol yn ymwneud â’r sector addysg uwch yng Nghymru.

Gwasanaeth Archwilio Mewnol

External audit is conducted by PricewaterhouseCoopers

Gwybodaeth ystadegol

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yw’r asiantaeth swyddogol ar gyfer casglu, dadansoddi a dosbarthu gwybodaeth feintiol am addysg uwch ac mae’n darparu corff cynhwysfawr o wybodaeth ystadegol ddibynadwy am addysg uwch yng ngwledydd Prydain.

Cydymffurfiaeth â Deddf Cydraddoldeb 2010

Cydraddoldeb a'r Brifysgol

Strategic Plan 2020-2024