Rheoli Cofnodion

Rheoli Cofnodion

Mae Prifysgol Abertawe'n cydnabod bod rheoli ei chofnodion mewn modd effeithlon ym mhob fformat yn hanfodol at ddiben darparu swyddogaethau craidd a chydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol a'i fod yn cyfrannu at reoli'r sefydliad yn effeithiol.

Cadw Cofnodion

Mae Cyfnod Cadw yn gysyniad allweddol ym maes rheoli cofnodion: dyma'r cyfnod amser pan fydd angen cadw cofnod neu gofnodion. Mae'r meini prawf ar gyfer pennu cyfnodau cadw yn seiliedig ar ofynion statudol a gweinyddol ac anghenion eraill.

Mae JISC wedi cyhoeddi canllawiau manwl sy'n nodi'r cyfnodau cadw statudol a'r cyfnodau a argymhellir ar gyfer cofnodion sy'n cael eu cynhyrchu gan brifysgolion. Mae'r canllawiau hyn yn ymdrin â'r meysydd canlynol:

 • Dysgu ac Addysgu
 • Ymchwil
 • Trosglwyddo Gwybodaeth a Menter
 • Gweinyddiaeth Academaidd
 • Rheolaeth Gorfforaethol
 • Adnoddau Corfforaethol
 • Is-gwmnïau
 • Gwasanaethau Masnachol
 • Gwasanaethau Corfforaethol
 • Gwasanaethau Myfyrwyr

Dyma'r cyfnodau cadw a ddefnyddir gan y Brifysgol ar gyfer y mathau mwy cyffredin o gofnodion:

 • Cofnodion a Phapurau Swyddogol Cyfarfodydd Amhenodol
 • Ffeiliau Cofnodion Myfyrwyr 40 o flynyddoedd
 • Sgriptiau Arholiadau o leiaf flwyddyn ar ôl graddio (yn amodol ar ofynion proffesiynol)
 • Ffurflenni cais UCAS/Ôl-raddedig 5 mlynedd
 • Cofnodion Ariannol 7 mlynedd
 • Ffeiliau pwnc 7 mlynedd
 • Ystadegau Adrannol 7 mlynedd
 • Ffeiliau Achosion Disgyblu 7 mlynedd
 • Dogfennau Cytundebol Syml 7 mlynedd
 • Cofnodion Meddygol Staff 10 mlynedd
 • Ffeiliau Staff sy'n Gadael 10 mlynedd
 • Papurau Strategol/Papurau Gweithio Allweddol 10 mlynedd
 • Cofnodion Cytundebau trwy Weithred 12 mlynedd