Diben yr hysbysiad hwn yw hyrwyddo tryloywder o ran y defnydd o ddata personol, ac amlinellu sut y mae Prifysgol Abertawe’n casglu ac yn defnyddio data personol yn ystod ac ar ôl eich perthnasoedd gwaith neu ymweld â ni yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (“GDPR”) a Deddf Diogelu Data 2018 (“DPA 2018”).

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y ddogfen hon (ynghyd ag unrhyw hysbysiadau preifatrwydd eraill y gallwn eu darparu i chi ar adegau penodol), fel eich bod yn ymwybodol o sut a pham rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a'r hawliau sydd gennych mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol.

Hysbysiad Preifatrwydd i Drydydd Partïon ac Ymwelwyr