Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Newidiadau A Wnaed Oherwydd Coronafeirws

Y dudalen we hon yw ein llwyfan allweddol ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith yr argyfwng coronafeirws ar y Brifysgol.

Mae amrywiaeth o gwestiynau cyffredin isod, fesul categori. Cedwir y rhai sy'n benodol i'n staff a'n myfyrwyr presennol ar eu gwefannau mewnrwyd perthnasol, felly nid ydynt yn gyhoeddus.


Dychwelyd I'ch Campws Yn Ddiogel

Yma yn Abertawe mae ein timau Campws wedi bod yn gweithio'n galed i roi mesurau diogelwch ar waith i baratoi ar gyfer aelodau o staff a myfyrwyr yn dychwelyd i'w campws. Bydd y fideo isod yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y mesurau hyn.

Mae canllawiau iechyd a diogelwch ychwanegol a hyfforddiant ymgynefino gorfodol ar gael i'n staff a'n myfyrwyr ôl-raddedig. Gellir dod o hyd i'r rhain ar fewnrwyd y staff a mewnrwyd MyUni.

Coronafeirws: Cyngor Llywodraeth y DU

Bydd y llywodraeth yn parhau i fonitro'r ffordd y mae coronafeirws yn lledaenu ac yn cymryd camau pellach yn ôl yr angen. Mae'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ynghylch coronafeirws  a'r canllawiau diweddaraf i sefydliadau addysgol ar gael ar wefan GOV.UK.