Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Graddiodd yr Athro Meissner gyda BS mewn Peirianneg Drydanol o Brifysgol Lehigh ym 1987. Bu’n gweithio’n ôl-raddedig yng Nghanolfan Gwyddorau Optegol ym Mhrifysgol Arizona o dan oruchwyliaeth yr Athro Nasser Peyghambarian gan ddefnyddio sbectrosgopeg ffemtoeiliadau i astudio deunyddiau lled-ddargludol mewn cyfyngiad cwantwm. Wedi iddo raddio gyda doethuriaeth ym 1994, bu’r Athro Meissner yn gweithio’n ôl-ddoethuriaethol yn y grŵp ar Ffiseg Arwynebau oedd yn ymchwilio i allyrwyr golau gwyn a sbectrosgopeg mewn ceudod. Yna bu’n gweithio i fusnes cychwynnol bach ym maes diagnosteg glwcos anymledol ar gyfer pobl ddiabetig.

Yn y flwyddyn 2000, ymunodd yr Athro Meissner â Choleg Polytechnig Virginia yn Uwch Wyddonydd Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil i’r Gwyddorau Optegol lle bu’n gweithio ar drosglwyddo technoleg yn ogystal â chychwyn rhaglen ymchwil ym maes nanogrisialau lled-ddargludol. Yn 2004, symudodd i Adran Peirianneg Fiofeddygol ym Mhrifysgol Texas A&M a chafodd ei ddyrchafu’n Athro Cysylltiol yn 2010. Yn 2014, symudodd yr Athro Meissner i Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe fel Athro Cadeiriol. Rhwng 2016 a 2020, ef oedd Pennaeth Ffiseg Prifysgol Abertawe.

Yn ystod ei yrfa academaidd, mae ei waith wedi canolbwyntio ar ddatblygu technegau optegol a deunyddiau newydd ar gyfer diagnosteg clefydau yn ogystal ag addasu systemau naturiol yn systemau llwyfan. Mae wedi cyhoeddi mwy na 90 o bapurau ac wedi bod yn Brif Ymchwilydd neu’n gyd-Brif Ymchwilydd yn achos mwy na £5M mewn grantiau gan gyrff cyllido megis yr NIH, NSF, EPSRC, elusennau meddygol yn ogystal â sefydliadau a chwmnïau nad ydynt yn gwneud elw. 

Yn ystod ei yrfa, mae’r Athro Meissner wedi bod ynghlwm wrth gryn nifer o swyddi arweinyddiaeth gan gynnwys Cyfarwyddwr y Rhaglen Anrhydedd Peirianneg (2010-2014), Cymrawd y Deon (2013-2014) ym Mhrifysgol Texas A&M yn ogystal â Phennaeth Ffiseg Prifysgol Abertawe (2016-2020). Pan oedd yn gweithio gyda Phrifysgol Texas A&M, datblygodd y rhaglen gyfnewid lwyddiannus ar gyfer israddedigion Peirianneg ar y cyd â Phrifysgol Abertawe.

Cyswllt: Annabel Morgan
E-bost: annabel.e.morgan@swansea.ac.uk

Yr Athro Kenith Meissner o flaen yr Abaty