Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso i Academi Morgan

“Mae hyn i gyd yn rhan o adfywiad Cymreig pwysig. Dan ni’n gwella ein perfformiad, ac nid ar y cae rygbi yn unig.” – Rhodri Morgan

Mae Academi Morgan, a enwyd ar ôl y diweddar Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru a Changhellor Prifysgol Abertawe, yn felin drafod wedi’i seilio ar ymchwil sy’n delio â “phynciau anodd” polisi cyhoeddus yng Nghymru ac yn y byd yn ehangach.

Wedi’i seilio ym Mhrifysgol Abertawe, gweithiwn ar draws ffiniau disgyblaethol. Yn ogystal â hyrwyddo meddwl beirniadol, gweithiwn ar y cyd ag eraill i hybu polisi cyhoeddus arloesol a seilir ar ymchwil.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud