Croeso i'r Adran Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Rydym yn cynnig profiad a chymorth rhagorol i fyfyrwyr ac mae gennym dîm ymroddedig sy'n darparu cymorth cyflogadwyedd, academaidd a phersonol drwy gydol eich gradd. Rydym yn buddsoddi yn nyfodol ein myfyrwyr, gan ddarparu addysgu rhagorol, mannau cymdeithasol ac astudio, yn ogystal â chyfleusterau pwrpasol.

Mae ein rhaglenni Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn caniatáu i fyfyrwyr feithrin amrywiaeth eang o wybodaeth, gan archwilio pynciau amrywiol megis systemau cyfiawnder troseddol, damcaniaethau cymdeithasegol a deinameg polisi cymdeithasol. Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i amrywiaeth eang o lwybrau, gan gynnwys cyfiawnder troseddol, gwaith ieuenctid, llywodraeth leol, yr heddlu, yn ogystal ag ymchwil bellach neu astudiaethau ôl-raddedig.