Os nad ydych yn gallu cerdded neu feicio i'n campysau, rydym yn eich annog i ddefnyddio cludiant cyhoeddus.

Mae cludiant cyhoeddus yn ffordd ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy o fynd hwnt ac yma.

Mae Gwasanaethau Campws i GampwsFirst Cymru'n cysylltu ein dau gampws a chanol y ddinas. Mae amrywiaeth o opsiynau tocynnau a gallwch gael gostyngiadau gwych os ydych yn cyflwyno cais am Fy Ngherdyn Teithio

Mae'r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch am deithio i Brifysgol Abertawe ac oddi yno ar gludiant cyhoeddus ar gael isod:

Abertawe Ar Y Bws

Fy Ngherdyn Teithio – Tocyn Bws sy’n rhoi Disgownt i bobl 16-21 oed sy’n byw yng Nghymru

Gwybodaeth am Wasanaeth Campws i Gampws First Cymru

Opsiynau Tocynnau First Cymru

Gwasanaethau Rheilffordd

Y Diweddaraf

Cludiant Cyhoeddus - Cwestiynau Cyffredin

Diweddariadau - Covid-19