Mae Mindview yn offeryn dysgu gweledol sy’n cynnig cymorth gyda thasgau pob dydd ar gyfer astudio mewn addysg uwch gan eich galluogi i dasgu syniadau, trefnu a chyflwyno eich syniadau mewn fformat gweledol gan ddefnyddio mapiau meddwl. Gall helpu gydag ysgrifennu traethodau, creu cyflwyniadau neu gynllun gweithredu gweledol. 

Pan fydd y map meddwl wedi’i gwblhau, mae’r offeryn yn eich galluogi’n gyflym ac yn hwylus i allforio’r map meddwl i Microsoft Word, PowerPoint neu Excel.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu am nodweddion allweddol y feddalwedd hon:

Sut mae cael mynediad at y feddalwedd

Mae Mindview ar gael ar bob cyfrifiadur personol ar y campws i holl fyfyrwyr a staff y Brifysgol ei ddefnyddio. Mae ar gael drwy glicio ar 'Accessibility' ar y bwrdd gwaith unedig.

Yn ogystal, mae'n bosib y bydd myfyrwyr sy'n gymwys am y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn gallu derbyn copi o'r feddalwedd ar gyfer eu cyfrifiadur nhw fel rhan o'u hasesiadau unigol a'u hanghenion am dechnoleg gynorthwyol.

Logo Mindview