Glean yw’r ateb i ormod o wybodaeth ar gyfer gwell dysgu a chynhyrchedd. Caiff myfyrwyr eu cefnogi drwy gof gweithio, sylw, llwyth gwybyddol, sgiliau meddwl a phrosesu gwybodaeth.

Mae'r meddalwedd yn grymuso myfyrwyr gyda rhwystrau cymryd nodiadau i wneud nodiadau ystyrlon trwy ddarparu gofod i ganolbwyntio ar wrando gweithredol ac yna cyfle i brosesu i fireinio a chadw gwybodaeth yn effeithiol.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu am nodweddion allweddol y feddalwedd hon:

Sut mae cael mynediad at y feddalwedd

Fel myfyriwr presennol ym Mhrifysgol Abertawe gallwch ofyn am gopi o Glean drwy gofrestru eich diddordeb isod:

Botwm i gofrestru ar gwrs Canvas

Sylwer: Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl  eisoes wedi cael trwydded at eu defnydd eu hunain fel rhan o’u haddasiadau unigol a’u gofynion technoleg gynorthwyol.

Logo Read&write