Mae Prifysgol Abertawe’n weithle amrywiol a chroesawgar, sy'n gwerthfawrogi pobl am eu sgiliau, ni waeth beth yw eu cefndir. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na rhai a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn recriwtio Uwch Ddarlithydd/Athro Cyswllt mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion i ymuno â'n Canolfan Deunyddiau Lled-ddargludyddion Integreiddiol.

Cyflog: £45,585 i £64,914 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31-07-2024

Rhif y Swydd: SU00269

Mae Sefydliad Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru (WIPAHS) yn recriwtio Cynorthwy-ydd Ymchwil i weithio ar ystod amrywiol o brosiectau.

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27-06-2024

Rhif y Swydd: SU00329

Rydym yn recriwtio Swyddog Eiddo Deallusol a Chontractau a fydd yn chwarae rhan allweddol yn y tîm Eiddo Deallusol a Masnacheiddio.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29-07-2024

Rhif y Swydd: SU00208

Mae'r Sefydliad Deunyddiau Strwythurol (ISM) yn recriwtio Cynorthwy-ydd Ymchwil i weithio ar y rhaglen NEURONE, mewn cydweithrediad â'r UKAEA

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16-08-2024

Rhif y Swydd: SU00330

Mae’r Gyfadran yn recriwtio unigolyn i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel er mwyn cefnogi profiad myfyrwyr.

Cyflog: £28,759 i £32,332 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23-06-2024

Rhif y Swydd: SU00257

Ymunwch â'n tîm: Uwch-ddatblygwr Atebion - Prosiect Rheoli Cofnodion Myfyrwyr Rhaglen Ymlaen

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21-06-2024

Rhif y Swydd: SU00268

Byddwch yn rhan o dîm amlddisgyblaethol ar brosiect GENERATION i atal y genhedlaeth hŷn rhag cael ei hallgáu'n ddigidol.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03-07-2024

Rhif y Swydd: SU00350

Cynorthwy-ydd Ymchwil mewn Adfer Morwellt

Cyflog: £32,982 i £37,099 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23-06-2024

Rhif y Swydd: SU00349

Rydym yn recriwtio Swyddog Ymchwil ym maes gwyddor data/ystadegau ar Raglen Hyrwyddo Meddyginiaethau mewn Gofal Acíwt a Chronig HDR UK

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26-06-2024

Rhif y Swydd: SU00348

Rydym yn recriwtio Rheolwr Data/Astudiaethau Ymchwil Gwasanaethau Iechyd i ymuno â thîm ymchwil deinamig yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27-06-2024

Rhif y Swydd: SU00351

Mae Rhwydwaith GREAT (Ymchwil, Addysg a Thriniaeth Gamblo) am benodi ysgrifennwr ceisiadau i oruchwylio pob agwedd ar lunio ceisiadau.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23-06-2024

Rhif y Swydd: SU00258

Yn dwlu ar ddigwyddiadau? Ydych chi'n ymfalchïo mewn creu profiadau arbennig, os felly, gallai'r rôl hon fod yn berffaith i chi!

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27-06-2024

Rhif y Swydd: SU00356

Rydym yn chwilio am Gynghorydd Gyrfaoedd yn y Tîm Cyflogadwyedd a Lleoliadau Gwaith am gyfnod penodol o hyd at flwyddyn i ymdrin â mamolaeth.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28-06-2024

Rhif y Swydd: SU00357

Mae Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn recriwtio Arweinydd Ansawdd Academaidd a Datblygu Rhaglen (cyfnod penodol).

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05-07-2024

Rhif y Swydd: SU00362

Mae'r adran yn recriwtio Darlithydd Clywedeg i gefnogi gwaith cyflwyno'r rhaglen Hyfforddiant i Ymarferwyr ran-amser.

Cyflog: £38,205 i £44,263 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28-06-2024

Rhif y Swydd: SU00184

Mae’r Adran yn recriwtio cynorthwy-ydd gweinyddol i gefnogi’r twf ym mhortffolio addysg drawswladol y Brifysgol.

Cyflog: £25,138 i £27,979 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30-06-2024

Rhif y Swydd: SU00370

Technegydd (Clyweledol) 2il Linell y Ddesg Wasanaeth TG

Cyflog: £25,138 i £27,979 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01-07-2024

Rhif y Swydd: SU00287

Mae'r Gwasanaethau Addysg yn recriwtio cynorthwy-ydd gweinyddol hynod drefnus a rhagweithiol i ddarparu cymorth i achosion myfyrwyr.

Cyflog: £22,681 i £24,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30-06-2024

Rhif y Swydd: SU00361