TREFNIADAU GWEITHIO HYBLYG

Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod cynnig trefniadau gweithio hyblyg er eich lles chi a'r sefydliad. Mae gan bob aelod staff yr hawl i ofyn am drefniadau gweithio hyblyg a chaiff ceisiadau eu hystyried gan roi sylw i anghenion busnes y Coleg/Adran.

Mae llawer o fathau gwahanol o batrymau gweithio hyblyg, gan gynnwys y canlynol, ond mae eraill ar gael hefyd:

  • Rhan-amser/oriau llai
  • Gweithio yn ystod y tymor yn unig
  • Oriau gwaith newidiol
  • Rhannu swydd
  • Gweithio gartref/gweithio o bell

Gwybodaeth Bellach

Polisi Gweithio Hyblyg