Os oes angen i chi gael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, cewch eich hysbysu yn eich llythyr penodi. Bydd angen i'r gwiriad gael ei gwblhau cyn i chi gychwyn yn y swydd.

Bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen a anfonir atoch, a dod â'r dogfennau perthnasol i dderbynfa'r Adran Adnoddau Dynol. Bydd y llythyr yn egluro pa ddogfennau y mae angen i chi eu darparu, ond os ydych chi am weld yr wybodaeth ddiweddaraf ar ddogfennaeth, cewch ddilyn y ddolen hon:

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  (www.gov.uk)

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - Cwestiynau Cyffredin