Ar gyfer ymgeiswyr sy’n dymuno cyflwyno cais am swyddi Gwasanaethau Proffesiynol a swyddi cynorthwyol, dylech chi ymgyfarwyddo â Gwerthoedd y Gwasanaethau Proffesiynol isod. Mae ein proses recriwtio yn ceisio gwerthuso ymgeiswyr yn erbyn y gwerthoedd hyn, ochr yn ochr â’r meini prawf sy’n gysylltiedig â’r swydd a nodwyd yn y disgrifiad swydd.   

Os ydych chi’n cyflwyno cais am swydd Arweinyddiaeth, darllenwch ein Disgwyliadau Arweinyddiaeth 

Os ydych chi’n ail-ymgeisio am swydd academaidd, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi adolygu ein Llwybrau Gyrfa Academaidd