Mae Prifysgol Abertawe’n ymdrechu i ddarparu amgylchedd gweithio a dysgu lle nad oes gwahaniaethu ac sy’n galluogi staff a myfyrwyr i gyflawni eu potensial.

Rydyn ni’n croesawu ac yn dathlu’r amrywiaeth y mae ein staff a’n myfyrwyr yn ei chyflwyno i’r Brifysgol gan ein hannog ni i feddwl yn wahanol ac i weithredu’n wahanol.

Ein gwaith ni

Yma cewch ragor o wybodaeth am ein gweithgarwch, gan gynnwys ein hadroddiadau diweddaraf a'n manylion cyswllt.

Dysgwch fwy

CYSYLLTU Â'N TÎM CYDRADDOLDEB, AMRYWIAETH A CHYNHWYSIANT

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ym Mhrifysgol Abertawe, cysylltwch â'n tîm cyfeillgar a chymwynasgar

E-bostiwch y tîm cydraddoldeb
Athena Swan Silver -logo
REC logo
EFC logo
Stonewall logo
Welsh Stonewall gold employer logo
LIVING Wage cymraeg logo
Trans employer cymraeg
Athena Swan Bronze logo