dau berson mewn siwtiau gwlyb yn sefyll mewn afon gyda rhwydi pysgod yn ymestyn ar draws y dŵr

30 Mai 2024

Llwyddiant deublyg wrth i brosiect tagio pysgod y Brifysgol dderbyn £500,000 i gefnogi ei waith

Y gobaith yw y bydd hefyd yn gartref i rywogaethau morol megis gwymonydd a brennig (yn y llun)

30 Mai 2024

Morglawdd newydd a fydd yn gartref i fywyd morol – ymchwil wrth wraidd prosiect ecobeirianneg

Oluwaseun Ayodeji Osowobi a'r Athro Paul Boyle, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe o flaen Abaty Singleton.

29 Mai 2024

Oluwaseun yn ceisio ysbrydoli myfyrwyr sy'n 'galon Abertawe'

Montage o dri llun, un yn dangos hen dudalennau blaen cylchgrawn, un arall yn dangos casgliad o hen luniau du a gwyn a'r trydydd dwy ddynes yn gwisgo clustffonau yn edrych ar gyfrifiadur

28 Mai 2024

Hyrwyddwyr Treftadaeth - Archifau yn cael eu cydnabod am warchod ein gorffennol

Dau ferlen yn pori ar lethr serth gyda thraeth yn y cefndir

24 Mai 2024

Dangosiad cyntaf yn y Brifysgol o dymor newydd o brosiect ffilmiau dogfen i ddathlu Gŵyr

Collage o luniau o'r digwyddiad, gan gynnwys rhai o siaradwyr y noson a llyfr yr Athro Christopher Meredith, Shifts.

24 Mai 2024

Prifysgol Abertawe'n dathlu rhifyn newydd o nofel arobryn

Graffigyn o glôb chwyddadwy sydd â thâp mesur o'i amgylch.

23 Mai 2024

Disgwyliad oes yn lleihau yn sgîl methiant polisïau iechyd, yn ôl academydd o Brifysgol Abertawe

Bachgen ifanc yn y GwyddonLe

20 Mai 2024

Cyhoeddi arlwy’r GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024

Mae gwybodaeth ffynhonnell agored bellach yn fwyfwy pwysig mewn achosion cyfreithiol. Mae hyn yn arbennig o wir ym meysydd hawliau dynol, cyfraith ddyngarol a chyfraith trosedd ryngwladol,

20 Mai 2024

Ffeithiol neu ffug? Bydd canllaw newydd yn helpu barnwyr i asesu tystiolaeth ffynhonnell agored

Dwylo'r plentyn yn defnyddio bysellfwrdd gyda graffeg clo clap

17 Mai 2024

Arbenigwyr yn datgelu gwybodaeth newydd am ddefnyddio ymchwil flaengar i ddiogelu plant ar-lein

Logo

16 Mai 2024

Caleb Azumah Nelson yn ennill Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe

Seremoni raddio gyda graddedigion mewn capiau a gowns yn eistedd mewn rhesi, wedi'u gweld o'r tu ôl, gyda llwyfan mewn ffocws meddal yn y cefndir.

15 Mai 2024

Complete University Guide 2025: Prifysgol Abertawe ymysg y 40 prifysgol orau yn y DU

Mae myfyrwyr parafeddyg yn mynychu claf ar stretsier yn ystod yr ymarfer.

14 Mai 2024

Cynhaliwyd ymarferiad digwyddiad mawr i baratoi myfyrwyr parafeddygaeth ar gyfer y dyfodol

Menyw yn cusanu pen baban cynamserol mae hi'n ei nyrsio yn yr ysbyty, wedi'i hamgylchynu gan gyfarpar meddygol.

13 Mai 2024

Cysylltu Calonnau: Lansio arddangosfa gelf ymdrochol

Anderson's salamander

7 Mai 2024

Ymchwilwyr yn darganfod parth sy'n gweddu i'r dim i alluogi salamandrau i aros yn ifanc am byth

Peiriant gamblo

7 Mai 2024

Prifysgol Abertawe'n torri tir newydd drwy lansio Canolfan Ymchwil i Gamblo Milwrol

Logo Archwilio Problemau Byd-eang.

7 Mai 2024

Podlediad Archwilio Problemau Byd-eang: Lansio cyfres newydd

Logo: Bionema a Gwobr Mentergarwch y Brenin

6 Mai 2024

Bionema yn ennill Gwobr Mentergarwch y Brenin am ymdrin yn wyrddach â phlâu cnydau 

Plentyn yn dal atchwanegiad omega-3.

2 Mai 2024

Astudiaeth newydd i archwilio a all atchwanegion omega-3 roi hwb i ddatblygiad ymennydd plant