Tri dyn yn sefyll dan do yn dal siec

19 Rhagfyr 2023

Hwb ariannol gwerth £10,000 yn helpu myfyrwyr meddygaeth i gael profiad o hyfforddiant hanfodol

Ffotograff grŵp o’r myfyrwyr talentog a gymerodd ran yng nghystadleuaeth ddiweddaraf The Big Pitch.

19 Rhagfyr 2023

Cystadleuaeth The Big Pitch Abertawe'n dyfarnu mwy na £18,000 i fyfyrwyr entrepreneuraidd talentog

Menyw gyda'i chefn at y camera yn codi pwysau dwy law

15 Rhagfyr 2023

Ymchwil newydd yn dangos y gall ymarfer corff leihau'r risg o strôc ar ôl y menopos

Emily ac Catherine pan oeddent yn blant.

15 Rhagfyr 2023

Ymrwymiad myfyrwraig i nyrsio’n ysbrydoli wrth iddi anrhydeddu ei diweddar chwaer ar ôl graddio

Golygfa ar draws aber wedi'i amgylchynu gan gorsydd gyda wal a rheiliau

13 Rhagfyr 2023

Cyllid newydd i archwilio sut gallai deallusrwydd artiffisial frwydro yn erbyn erydu arfordirol

Llun o'r awyr o Gampws Singleton Prifysgol Abertawe. Mae bathodyn ar ben y llun, sy'n dangos bod Abertawe yn brifysgol o'r radd flaenaf yn y DU ar gyfer materion amgylcheddol a moesegol, yn ôl Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet.

13 Rhagfyr 2023

Prifysgol Abertawe yn ennill ei safle uchaf erioed am berfformiad amgylcheddol

Paneli solar

13 Rhagfyr 2023

Prifysgol Abertawe yn yr 80 uchaf yn y byd yn Nhablau Cynaliadwyedd QS

Dwylo

12 Rhagfyr 2023

Astudiaeth yn dangos bod un o bob tri dyn yn barod i ystyried cael mwy nag un partner

Agoriad

11 Rhagfyr 2023

Abertawe'n agor canolfan ymchwil clefydau prin arbenigol fel rhan o fuddsoddiad gwerth £14m

Glynne Jones CBE, Cyfarwyddwr Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn siarad yn y digwyddiad.

11 Rhagfyr 2023

Glynne Jones yn ymuno â Phrifysgol Abertawe i lansio rhaglen cyflogadwyedd newydd

Dr Helen Chadwick

7 Rhagfyr 2023

Gwyddonydd o Abertawe ymhlith 75 o Gymrodyr Arweinwyr y Dyfodol newydd a gyhoeddwyd gan UKRI

Dyn a dynes yn yfed paned o goffi

7 Rhagfyr 2023

Astudiaeth yn datgelu sut mae ‘canolfannau clyd’ Abertawe wedi cael effaith drawiadol ar lesiant

Awyren jet yn teithio ar draws awyr las gan adael llwybrau anwedd y tu ôl iddi

4 Rhagfyr 2023

Arbenigwyr yn ymuno â thîm sy'n cynnal ymchwil i sut i droi CO2 yn danwydd adnewyddadwy

Logo Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe â llun o Abertawe yn y cefndir.

4 Rhagfyr 2023

Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe yn datgelu gwefan newydd

Cymdeithas Ddawns Prifysgol Abertawe'n ymarfer yn Fusion.

4 Rhagfyr 2023

Lleoliad myfyrwyr Prifysgol Abertawe'n cael ei drawsnewid mewn modd ecogyfeillgar

Emma Frearson Emmanuel, Cyfarwyddwr Cysylltiol Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe, ar y llwyfan yn dal y wobr, yn sefyll wrth ymyl (chwith) Julia Lambo, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Corfforaethol ac ESG yn Navitas, ac (ar y dde) Scott Jones, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp yn Navitas.

1 Rhagfyr 2023

Prifysgol Abertawe'n ennill Gwobr Effaith gyntaf erioed Navitas