Oluwaseun Ayodeji Osowobi

31 Awst 2023

Un o raddedigion Abertawe'n ennill gwobr fyd-eang uchel ei bri i gyn-fyfyrwyr yn y DU

Logo Gŵyl Llên Plant Abertawe

30 Awst 2023

Cyhoeddi rhestr o awduron arobryn ar gyfer Gŵyl Llên Plant Abertawe

Montage o luniau yn dangos grŵp o bobl yn sefyll y tu allan i adeilad o flaen dodrefn amrywiol

29 Awst 2023

Prosiect clirio yn sicrhau bod pentref y myfyrwyr yn gadael etifeddiaeth werdd ar ei ôl

Elham yn ei chap a'i gŵn wrth raddio.

22 Awst 2023

Myfyriwr Graddedig Affganaidd yn goresgyn Cynnwrf y Taliban, gan ganfod gobaith a llwyddiant

Terapods

21 Awst 2023

Sut mae nodweddion rhywogaethau wedi dylanwadu ar eu teithiau ar draws y byd

Plentyn yn y fest yn cael ei frechu yn y fyddin gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol

21 Awst 2023

Plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn fwy tebygol o fod wedi cael y brechiadau diweddaraf

Detholiad o luniau o'r digwyddiad: - Y cerflun newydd gyda rhuban wedi'i glymu o'i amgylch. - Ben Sampson o Brifysgol Abertawe yn siarad ag ymwelwyr y twyni. - Glöyn byw yn cael ei astudio mewn cynhwysydd plastig.

18 Awst 2023

Dadorchuddio cerflun newydd yn Nhwyni Crymlyn sy’n dathlu bioamrywiaeth a'r gymuned leol

Grŵp o chwech o bobl yn gwenu dan do yn dal nwyddau Masnach Deg

17 Awst 2023

Cydweithio'n helpu Prifysgol Abertawe i ennill dyfarniad Masnach Deg

Golwg allanol ar adeilad y Ganolfan Deunyddiau Lled-ddargludol Integreiddiol (CISM).

16 Awst 2023

Grant gan Sefydliad Wolfson yn hybu ymchwil a datblygu ym maes lled-ddargludyddion

Dr Rhian Hedd Meara

14 Awst 2023

Dr Rhian Hedd Meara yn derbyn Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Golwg o'r cefn ar fenyw â mwgwd diogelu’n sefyll dan do ac yn edrych allan drwy ffenestr.

14 Awst 2023

Gwarchod rhag COVID-19: archwilio'r polisi

Yr Athro Alan Llwyd yn cael ei gadeirio

14 Awst 2023

Yr Athro Alan Llwyd yn ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol

Llun: Dr David Lee (canol). Cynhaliwyd y tim weithdy mewn efelychu clinigol i 26 o nyrsys, meddygon a bydwragedd o bob un o daleithiau Zambia

11 Awst 2023

Tîm meddygol o Brifysgol Abertawe’n rhannu ei arbenigedd mewn efelychu clinigol â Zambia

Gwnaeth y gweithgareddau, a ddatblygwyd gan yr EDT, gyflwyno'r diwydiannau sylfaen a gweithgynhyrchu i'r disgyblion

10 Awst 2023

Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr gweithgynhyrchu yn ne Cymru

Delwedd rhith-realiti o weithiwr gofal iechyd proffesiynol gyda chlaf yn gorwedd mewn gwely ysbyty.

9 Awst 2023

Arbenigwyr Rhith-realiti yn ymuno i greu hyfforddiant iechyd arloesol

Joos Schoonwater ac Edward Thorpe-Woods, ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe, ynghyd â'r ffynnon cesiwm newydd. Credyd: Stefan Eriksson.

8 Awst 2023

Cloc ffynnon atomig yn ceisio datrys dirgelion gwrthfater

Baban yn bwydo ar y fron.

2 Awst 2023

Astudiaeth newydd yn dangos cynnydd mewn cyfraddau bwydo ar y fron yng Nghymru yn ystod y pandemig

Staff Prifysgol Abertawe gyda'r Faner Werdd

1 Awst 2023

Baneri gwyrdd yn chwifio eto ym Mhrifysgol Abertawe

Llun:  Yr Athro Jas Pal Badyal (yr ail o'r chwith) a'r Athro Helen Griffiths (y trydydd o'r chwith); gyda chydweithwyr yr Athro Badyal (ar y dde) Amy Hatt a Julie Cunnington Hill, a Dr Matt Elwin (ar y chwith) a'r Athro Ian Mabbett (y trydydd o'r dde) o Brifysgol Abertawe. 

1 Awst 2023

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru yn cael cipolwg ar ymchwil ddiweddaraf Prifysgol Abertawe

Graffeg Eisteddfod

1 Awst 2023

Prifysgol Abertawe yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd