Dyn yn sefyll mewn darllenfa yn annerch cynulleidfa

31 Mawrth 2023

Y cyflwynydd teledu Owain Wyn Evans yn annog cynulleidfa i fentro

Yn y llun o'r chwith i'r dde: Alison Perry, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Lucy Griffiths, Pennaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe, Asim Hafeez, Cyfarwyddwr Materion Rhyngwladol, Strategaeth, Ymgysylltu a Datganoli yn y Swyddfa Gartref, a Michael Draper, Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol ar gyfer Addysg

31 Mawrth 2023

Cyn-fyfyriwr uchel ei fri'n dychwelyd i roi cipolwg i fyfyrwyr ar y Gwasanaeth Sifil

Arwydd lliwgar Hay

30 Mawrth 2023

Prifysgol Abertawe yng Ngŵyl y Gelli 2023

Mam a'i phlentyn yn defnyddio iPad

29 Mawrth 2023

Astudiaeth arloesol o effaith technoleg ddigidol ar sgiliau cyfathrebu plant

Invent for the Planet: creodd Abertawe bedwar tîm (yn y llun). Mae gan bob tîm 48 awr i ymchwilio i'w bwnc, creu prototeip a datblygu cyflwyniad cryno a’i gyflwyno i banel o feirniaid.

29 Mawrth 2023

Y pwmp sy'n gwneud dŵr llygredig yn ddiogel i'w yfed - syniad dyfeiswyr sy'n fyfyrwyr

Awyr las gyda chymylau wedi'u harosod ag elfennau cemegol

28 Mawrth 2023

Catalyddion naturiol yn darparu ffordd rad i gynhyrchu hydrogen gwyrdd

Dwy ddysgl lachar â moron cartŵn wedi'u paentio arnynt.

27 Mawrth 2023

Ffilm yn amlygu gweithredu cymunedol ar adeg argyfwng o ran yr hinsawdd ac ecoleg

Logo model JULES (Joint UK Land Environment Simulator).

23 Mawrth 2023

Myfyriwr o Abertawe'n cydweithredu â'r Swyddfa Dywydd i helpu i ddatblygu model arwynebedd tir

Rhestr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2023

23 Mawrth 2023

Llyfrau newydd yn dwyn y sylw ar restr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2023

Silwét o bobl yn eistedd bwrdd cyfarfod gyda delwedd o adeilad uchel wedi'i arosod ar ei ben

22 Mawrth 2023

Prifysgol Abertawe'n sicrhau rhan o £40m o gyllid i hybu buddion ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol

Logo QS World University Rankings

22 Mawrth 2023

Prifysgol Abertawe'n parhau i wella ei safle yn Nhablau Prifysgolion y Byd QS fesul Pwnc

Myfyrwyr benywaidd yn gweithio mewn labordy cemeg

21 Mawrth 2023

Rhaglen y Brifysgol yn derbyn cydnabyddiaeth gan Gymdeithas Gemeg America

Logo Gwobrau Targetjobs.

20 Mawrth 2023

Prifysgol Abertawe'n cyrraedd y rhestr fer am wobr recriwtio gyrfaoedd cynnar o fri

Myfyrwyr yn cerdded ar y traeth

20 Mawrth 2023

Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer ar gyfer chwe chategori yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni

Patshyn clyfar: o gymharu â nodwydd hypodermig (unigol), mae ‘patshyn clyfar’ yn cynnwys casgliad o nodwyddau mân (micronodwyddau) a luniwyd i dorri trwy’r croen mewn modd sy’n cyfyngu cymaint â phosibl ar y mewnwthio

17 Mawrth 2023

Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Tokyo i arwain prosiect i ganfod clefyd Alzheimer yn gynnar

clymog Japan yn tyfu o dan bont

17 Mawrth 2023

Astudiaeth newydd yn cyfrif cost amgylcheddol rheoli clymog

Mae ymchwil i fynd i'r afael â niwed sy'n gysylltiedig â gamblo ymysg cyn-filwyr y lluoedd arfog wedi derbyn hwb sylweddol gyda thri dyfarniad, cyfanswm o £1 miliwn, ar gyfer prosiectau newydd yn y maes sy'n cynnwys arbenigwyr o Brifysgol Abertawe.

17 Mawrth 2023

£1 miliwn ar gyfer prosiectau sy'n gysylltiedig â gamblo ymhlith cyn-filwyr y lluoedd arfog

Delwedd graffeg yn cynnwys symbolau cemeg organig ac enw'r prosiect.

16 Mawrth 2023

Cydweithrediad yn sicrhau grant gan y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol i ddatblygu maes newydd

Mae Katie Harris yn dal ei gwobr o flaen arwydd sy'n dweud 'Llongyfarchiadau'.

16 Mawrth 2023

Aelod o Staff Prifysgol Abertawe'n cael ei chydnabod mewn Gwobrau Prentis o Fri

Digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a gynhaliwyd gan Technocamps yn Arena Abertawe.

15 Mawrth 2023

Digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ITWales yn dathlu 20 mlynedd o Technocamps

Dr David Beynon (chwith) a Dr Ershad Parvazian (ar y dde) yn gwisgo dillad amddiffynnol ac yn dal sampl o'r ddyfais newydd wedi'i gorchuddio rholyn (R2R).

15 Mawrth 2023

Academyddion o Brifysgol Abertawe'n datblygu celloedd solar perofsgit arloesol

Clawr blaen y llyfr ochr yn ochr â llun pen ac ysgwydd o ddyn

14 Mawrth 2023

Llyfr newydd yn datgelu sut gall breuddwydion greu cysylltiadau rhwng pobl

Golygfa o'r awyr o ddinas a bae Abertawe gyda Phrifysgol Abertawe yn y blaendir

13 Mawrth 2023

Effaith pandemig Covid-19 ar achosion o gyflyrau hirdymor yng Nghymru

Graffeg o'r ddaear gyda saethau gwyrdd o amgylch y blaned

13 Mawrth 2023

Cynhadledd sy’n amlygu sut y gall economi gylchol lywio dyfodol Cymru

Dau ddyn a dynes yn sefyll mewn labordy ymchwil meddygol

10 Mawrth 2023

Tîm ymchwil yn ymestyn cysylltiadau rhyngwladol i Awstralia

Celloedd canser

9 Mawrth 2023

Tîm yn archwilio sut gallai seleniwm helpu i ymladd canser yr ofari

Llun o ap ar ffôn clyfar

8 Mawrth 2023

Ap yn ceisio cyflwyno artist i gynulleidfa newydd ac ehangach

Dyn a dynes yn sefyll mewn stordy wrth ochr blwch agored yn cynnwys arteffact Eifftaidd

7 Mawrth 2023

Arbenigwyr o'r Ganolfan Eifftaidd yn barod i ddatgelu hanes arteffactau hynafol

Cau merch ifanc drwy ddefnyddio ffôn clyfar.

6 Mawrth 2023

Ymchwil newydd yn dangos buddion defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol am 15 munud yn llai bob dydd

Batri cronnwr yn lefel codi tâl yng nghanol gwahanol elfennau graffig ar gefndir technoleg

1 Mawrth 2023

Y Brifysgol yn ennill cyllid i hybu sgiliau gweithgynhyrchu batris yng Nghymru

Mae dyfeisiau cysylltiedig yn cynnig llawer o fanteision i boblogaeth sy'n heneiddio

1 Mawrth 2023

Ymchwilwyr i ddatblygu technolegau clyfar cynaliadwy, wedi'u hunan-bweru ar gyfer y genhedlaeth hŷn