Y Brifysgol yn ymuno mewn dathliad arbennig o gefnogaeth Abertawe i fudwyr

31 Mawrth 2022

Y Brifysgol yn ymuno mewn dathliad arbennig o gefnogaeth Abertawe i fudwyr

Y rhestr fer

31 Mawrth 2022

Lleisiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn flaenllaw ar restr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe

Gwella palmentydd ffordd asffalt gan ddefnyddio nanogyfansoddion mwynol wedi’u peiriannu

29 Mawrth 2022

Gwella palmentydd ffordd asffalt gan ddefnyddio nanogyfansoddion mwynol wedi’u peiriannu

Llun o chwe phâr o ddwylo â'u cledrau ar i fyny mewn cylch ar fwrdd

25 Mawrth 2022

Bysedd yn dangos cysylltiad rhwng testosteron isel a derbyniadau i'r ysbyty oherwydd Covid-19

Person yn gwisgo mwgwd llawfeddygol, cot wen labordy a menig wrth weithio mewn labordy cemeg.

23 Mawrth 2022

Prifysgol Abertawe'n llofnodi’r Ymrwymiad i Dechnegwyr

Mae Dr Jackie Rosette (crys gwyn) yn rhan o dîm o Frasil a'r DU a ganfu'r chwe choeden anferth

21 Mawrth 2022

Gwarchod coed anferth yr Amason – ymweliad gan ddaearyddwraig o Abertawe'n casglu data allweddol

Y Brifysgol yn taflu goleuni ar bwysigrwydd ailgylchu

18 Mawrth 2022

Y Brifysgol yn taflu goleuni ar bwysigrwydd ailgylchu

Llun o gynrychiolwyr AIMLAC ac aelodau o IAIFI o flaen Cromen Fawr MIT.

17 Mawrth 2022

Myfyrwyr yn teithio dros yr Iwerydd i rannu ymchwil i ddeallusrwydd artiffisial

Livery Company logo

13 Mawrth 2022

Dyfarniadau Cwmni Lifrai Cymru yn hybu ymchwil i sglerosis ymledol a bywyd morol

Swansea University logo

11 Mawrth 2022

Datganiad yr Is-ganghellor am Wcráin

Ymweliad brenhinol â chyfleuster ymchwil sy'n newid bywydau yn Abertawe. yr Athro Iain Whitaker gyda Ei Huchelder Iarlles Wessex.

11 Mawrth 2022

Ymweliad brenhinol â chyfleuster ymchwil sy'n newid bywydau yn Abertawe

Ymweliad â swyddogion diwylliannol yn hybu cysylltiadau Abertawe ag Oman a Qatar

9 Mawrth 2022

Ymweliad â swyddogion diwylliannol yn hybu cysylltiadau Abertawe ag Oman a Qatar

Dur mewn ffatri

8 Mawrth 2022

Diwydiannau gwyrddach – peirianwyr cemegol yn canfod ffyrdd newydd o ailddefnyddio carbon

cynhyrchion glanhau

4 Mawrth 2022

Astudiaeth newydd yn archwilio sut gallai llygryddion dan do effeithio ar iechyd plant

Camera fideo ar waith yn ystod darllediad teledu.

3 Mawrth 2022

Newyddion rhwydweithiau'r DU yn rhoi mwy o sylw i faterion datganoledig o ganlyniad i'r pandemig

Y Farwnes Tanni Grey-Thompson.

3 Mawrth 2022

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yng nghwmni'r Farwnes Tanni Grey-Thompson

Mae gan storio ynni thermol – storio gwres fel y bydd ar gael yn ôl yr angen – y potensial i leihau biliau ynni

3 Mawrth 2022

Storio gwres yn yr haf i'w ddefnyddio yn y gaeaf