Myfyriwr yn edrych ar hysbysfwrdd.

30 Mehefin 2021

Prifysgol Abertawe'n cynnal digwyddiad am ddim i annog oedolion i ddechrau ar drywydd addysg uwch

Yr Athro Richard Palmer a Dr Yubiao Niu o Brifysgol Abertawe gyda'r offeryn nanoronynnau newydd yn Diamond Light Source. Hawlfraint Henry Hoddinott.

29 Mehefin 2021

Technoleg a phartneriaethau newydd i helpu gwyddonwyr sy'n wynebu heriau byd-eang difrifol

Rhys Davies

29 Mehefin 2021

Cyhoeddi rhestr fer Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies

Enillydd y gystadleuaeth gyffredinol yw “Reflecting on the Past: The Display of Egyptian Mummies” ( Ken Griffin/Mohamed Shabib). Mae'r llun yn dangos Mohamed – sy'n byw yn Luxor – yn syllu ar wyneb mymi'r Ffaro Ramesses I (c. 1292-1290 CC) yn Amgueddfa Luxor am y tro cyntaf.

28 Mehefin 2021

Ffaroaid, siarcod crocodeil a baw pryfed – enillwyr Ymchwil fel Celf 2021 wedi'u cyhoeddi

Heads of statues in store-room

24 Mehefin 2021

Prifysgol Abertawe'n cynnal cynhadledd ryngwladol fawr ar gerfluniau a chofebion

Myfyrwyr yn eistedd ar y traeth

23 Mehefin 2021

Prifysgol Abertawe'n cipio gwobr arian Whatuni am Amrywiaeth a Chynhwysiant

Digwyddiad rhwydwaith

23 Mehefin 2021

Rhwydwaith ymchwil peirianneg Cymru gyfan yn sicrhau cyllid i barhau â'i waith

Cell coronafeirws.

23 Mehefin 2021

Pandemig COVID-19: Adroddiad newydd yn nodi arferion arloesol y GIG

Ffordd asffalt wledig

22 Mehefin 2021

Gwella palmantau ffordd asffalt gyda nanoronynnau wedi'u peiriannu

Arwr pêl-droed Jordan Morris yn rhannu profiad ymarferol o fyw gyda diabetes mewn sesiwn holi ac ateb ar-lein

21 Mehefin 2021

Arwr pêl-droed yn rhannu profiad ymarferol o fyw gyda diabetes mewn sesiwn holi ac ateb ar-lein

Gwaith mathemategydd o Brifysgol Abertawe yn cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn uchel ei fri

18 Mehefin 2021

Gwaith mathemategydd o Brifysgol Abertawe yn cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn uchel ei fri

Yr Ysgol Feddygaeth yn barod i groesawu myfyrwyr wrth i bartneriaeth â Chanada dyfu

15 Mehefin 2021

Yr Ysgol Feddygaeth yn barod i groesawu myfyrwyr wrth i bartneriaeth â Chanada dyfu

Squirty voter

14 Mehefin 2021

Squirty Voter: Ffordd flaengar o gasglu adborth y cyhoedd sy'n cydymffurfio â chyfyngiadau Covid-19

Anrhydeddu darlithydd am ei gyfraniad eithriadol at addysgu ffarmacoleg

11 Mehefin 2021

Anrhydeddu darlithydd am ei gyfraniad eithriadol at addysgu ffarmacoleg

Labordy ymarfer corff: mae arbenigwyr gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Canberra yn Awstralia wedi lansio partneriaeth swyddogol i gydweithredu ar ymchwil, addysgu a chyfnewid myfyrwyr.

10 Mehefin 2021

Lansio partneriaeth newydd â Phrifysgol Canberra mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Llun o Abertawe o'r awyr gyda'r testun yn dangos QS World University Rankings.

10 Mehefin 2021

Prifysgol Abertawe'n dringo i'r 440fed safle yn rhestr 2022 QS o brifysgolion gorau'r byd

Myfyrwyr yn dathlu graddio drwy daflu capiau academaidd yn yr awyr.

9 Mehefin 2021

Prifysgol Abertawe'n cyrraedd 30 uchaf prif dabl y Complete University Guide

Arolwg i archwilio iechyd a lles penaethiaid ac uwch aelodau staff arwain yn ystod Covid-19

9 Mehefin 2021

Arolwg i archwilio iechyd a lles penaethiaid ac uwch aelodau staff arwain yn ystod Covid-19

Rôl allweddol arbenigwr ecodwristiaeth yn uwchgynhadledd rithwir Diwrnod Cefnforoedd y Byd

7 Mehefin 2021

Rôl allweddol arbenigwr ecodwristiaeth yn uwchgynhadledd rithwir Diwrnod Cefnforoedd y Byd

Graffeg sy'n cynnwys logo'r digwyddiad a'r testun canlynol: Newid Popeth | Creadigrwydd a'r argyfwng hinsawdd.

6 Mehefin 2021

Rhaglen rithwir am ddim i drafod dulliau creadigol o ymdrin â'r argyfwng hinsawdd

Gwirfoddolwyr ymhlith y myfyrwyr yn creu rhai o'r pecynnau a ddosbarthwyd i'r gymuned leol

4 Mehefin 2021

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i greu pecynnau pwrpasol i roi cymorth i'r gymuned leol yn ystod y pandemig

Ymchwil newydd i'r posibilrwydd y gallai te gwyrdd helpu i fynd i'r afael â Covid-19

4 Mehefin 2021

Ymchwil newydd i'r posibilrwydd y gallai te gwyrdd helpu i fynd i'r afael â Covid-19

Argraffydd 3D: anfonwyd argraffydd 3D ar fenthyg at 70 o fyfyrwyr ar y modiwl gweithgynhyrchu digidol ar ddechrau'r ail semester.

4 Mehefin 2021

Tiwtoriaid yn rhoi profiad ymarferol i fyfyrwyr peirianneg heb iddynt fynd i'r labordy

Logos yr Elyrch a Phrifysgol Abertawe

4 Mehefin 2021

Prifysgol Abertawe'n parhau i noddi blaen crysau'r Elyrch yn ystod tymor 2021-22

Ymchwil gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe sy'n ymwneud â Covid-19

3 Mehefin 2021

Ymchwil gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe sy'n ymwneud â Covid-19