Arbenigwyr yn galw am ymagwedd fwy pragmataidd at addysgu ym maes addysg uwch

27 Ionawr 2021

Arbenigwyr yn galw am ymagwedd fwy pragmataidd at addysgu ym maes addysg uwch

Mae’r llun yn dangos canhwyllau du’n llosgi.

27 Ionawr 2021

Cofio trychinebau yng Nghymru ac yn Ffrainc – astudiaeth newydd yn galw am wirfoddolwyr

Paentiad gan Julia Lockheart o’r breuddwyd cyntaf a ddisgrifiwyd gan Dora i Freud, o gael ei hachub o dŷ ar dân. Fe’i crëwyd yn ystod digwyddiad ar-lein fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe ym mis Hydref 2020.

27 Ionawr 2021

Arbenigwyr byd-eang yn uno i drafod breuddwyd hanesyddol un o gleifion Freud

BEHA Faradair

25 Ionawr 2021

Prifysgol Abertawe a Faradair Aerospace yn cryfhau eu perthynas ar gyfer adfywiad awyrofod y DU

Bydwreigiaeth yw her nesaf Tirion Thomas ar ôl iddi fachu gwobr fawr

22 Ionawr 2021

Bydwreigiaeth yw her nesaf Tirion ar ôl iddi fachu gwobr fawr

Llun: Trustees of the Natural History Museum, London

22 Ionawr 2021

A wnaeth cobraod poerllyd ddatblygu gwenwyn poenus i amddiffyn yn erbyn ein cyndeidiau?

Mae chwe gwaith cynifer o achosion o anhwylder pwysedd yr ymennydd yn ôl ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe.

21 Ionawr 2021

Cysylltiad rhwng gordewdra ac amddifadedd a chynnydd mawr mewn anhwylder pwysedd yr ymennydd

Gwnaeth y Grŵp Meddyginiaethau Traddodiadol ddarganfod bod y pridd a ddefnyddid mewn meddyginiaethau gwerin hynafol yn sgarpdiroedd Gorllewin Fermanagh yn cynnwys sawl rhywogaeth o'r organebau hyn sy'n cynhyrchu gwrthfiotigau

21 Ionawr 2021

Pridd o Iwerddon yn cynnig gobaith yn y frwydr yn erbyn ymwrthedd i wrthfiotigau

Y llyfrau sydd ar y rhestr hir

21 Ionawr 2021

RHESTR HIR GWOBR DYLAN THOMAS PRIFYSGOL ABERTAWE 2021

Menyw yn dal prawf Covid-19

20 Ionawr 2021

Galw am gyfranogwyr mewn astudiaeth i ddeall yn well y cymorth y mae ei angen ar bobl i hunanynysu

Gwaith copr yr Hafod-Morfa

20 Ionawr 2021

Mwy o glod i brosiect Copperopolis – cynnwys cymunedau yn hanes Abertawe

Mae’r llun yn dangos cetrisen arlliwio a wnaed drwy ailgylchu cynhyrchion.

20 Ionawr 2021

Tîm Abertawe yn helpu cwmni i ailgylchu hen gynnyrch i greu cetris inc newydd

Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni

20 Ionawr 2021

Ymchwilydd yn cael cydnabyddiaeth am geisio atebion cynaliadwy

Paneli solar integredig - Swyddfa a'r Ystafell Ddosbarth Ynni Gweithredol ar gampws Prifysgol Abertawe

20 Ionawr 2021

Adeiladau Ynni Gweithredol yn India i gyflwyno ynni solar glân i gymunedau nad ydynt ar y grid

Astudiaeth sy'n ymchwilio i alcohol yn cael grant gan elusen

13 Ionawr 2021

Astudiaeth sy'n ymchwilio i alcohol yn cael grant gan elusen

Clwtyn clyfar

12 Ionawr 2021

Brechlyn clwtyn clyfar cyntaf y byd ar gyfer COVID-19 a fydd yn mesur effeithiolrwydd

Mae’r llun yn dangos pils a photel ar gyfer pils.

11 Ionawr 2021

Gallai monitro syml leihau camddefnyddio meddyginiaeth mewn cartrefi gofal

Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol yn achredu cyrsiau

7 Ionawr 2021

Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol yn achredu cyrsiau

Yr Athro Gert Aarts (yn y tu blaen ar y dde) a myfyrwyr yn ystod y Rhaglen Hyfforddi Doethurol a gyd-drefnwyd ganddo yn ECT* mewn llun a dynnwyd yn 2018.

7 Ionawr 2021

Penodi athro o Brifysgol Abertawe yn gyfarwyddwr canolfan ffiseg niwclear Ewropeaidd

Damcaniaeth dulliau dysgu aneffeithiol yn parhau mewn addysg ledled y byd yn ôl adolygiad newydd

6 Ionawr 2021

Damcaniaeth dulliau addysgu aneffeithiol yn parhau yn ôl adolygiad newydd