Mewnfridio'n lleihau cydweithrediad rhwng mongwsiaid rhesog yn ôl astudiaeth

Gall mewnfridio leihau cydweithrediad rhwng mongwsiaid rhesog yn ôl astudiaeth ddiweddar gan ymchwilwyr. 

Astudiodd tîm o Brifysgol Abertawe, Prifysgol Bielefeld a Phrifysgol Caerwysg fewnfridio a gofal cydweithredol rhwng mongwsiaid rhesog – mamal o Affrica sy'n byw mewn llwythau â strwythur cymdeithasol cymhleth.

Yn ystod y 1930au, cynigiwyd y byddai'n rhaid i famaliaid fewnfridio'n helaeth fel y byddai pob aelod o'r llwyth yn perthyn i'w gilydd yn enynnol er mwyn iddynt ddatblygu cymdeithasau cydweithredol cymhleth tebyg i'r rhai a geir yn achos gwenyn a gwenyn meirch.

Byddai hyn yn golygu pan fyddent yn helpu aelodau eraill o'u llwythau i atgenhedlu, y byddent yn trosglwyddo copïau o'u genynnau eu hunain. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod y fath gymdeithas yn brin ym myd natur a bod y rhan fwyaf o famaliaid cydweithredol yn mynd ati i osgoi mewnfridio.

Yn achos mongwsiaid rhesog sy'n byw yn y gwyllt yn Uganda, mae bron un o bob 10 o genawon yn deillio o fridio rhwng brawd a chwaer neu dad a merch. Yn ôl y tîm o ymchwilwyr, mae'n bosib bod y rhywogaeth hon yn gallu goddef mewnfridio mor helaeth am fod yr oedolion yn y grŵp yn rhoi cryn dipyn o ofal unigol i'r cenawon, sy'n lleihau effeithiau iselder o ganlyniad i fewnfridio.

Mae cenawon wedi mewnfridio sy'n cael cryn dipyn o ofal yn ystod tri mis cyntaf eu bywyd yr un mor debygol o oroesi ag y mae cenawon eraill, ond mae cenawon wedi mewnfridio fel arfer yn marw'n ifanc os na chânt fawr o ofal.

Fodd bynnag, mewn tro diddorol, mae iselder o ganlyniad i fewnfridio yn effeithio arnynt yn y pen draw. Bydd y cenawon wedi mewnfridio sy'n goroesi am eu bod yn cael cryn dipyn o ofal yn ofalwyr gwael pan fyddant yn hŷn. Mae hyn yn golygu y bydd y genhedlaeth nesaf yn cael llai o ofal pan fydd oedolion y grŵp wedi mewnfridio.

Gall hyn esbonio pam mae mongwsiaid rhesog yn aml yn mynd ati i beidio â mewnfridio, gydag unigolion yn peryglu eu bywyd o ran ymladd â grwpiau croes er mwyn mewnfridio â chymheiriaid nad ydynt yn perthyn iddynt.

Meddai Dr Hazel Nichols, uwch-ddarlithydd yn y biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe ac un o gyd-awduron yr astudiaeth: “Mae bywydau cymdeithasol cymhleth mongwsiaid rhesog yn destun rhyfeddod parhaus i mi. Maent wedi dangos i ni y gall mewnfridio amharu ar gydweithrediad yn hytrach na'i hybu.” 

Rhannu'r stori