Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Isabel Francis

1 Gorffennaf 2020

Myfyrwraig o Brifysgol Abertawe'n derbyn Gwobr Diana

Rhywun yn gwisgo un o'r amddiffynwyr wyneb

30 Mehefin 2020

Amddiffynwyr wyneb a ddyluniwyd gan dîm yn y Brifysgol yn ennill nod diogelwch CE

Myfyrwyr yn defnyddio Beiciau Santander.

30 Mehefin 2020

Cynllun rhannu beiciau poblogaidd y Brifysgol yn ailddechrau

Argae Caban Coch, Cwm Elan, Cymru. Cydnabyddiaeth i Sara Barrento.

29 Mehefin 2020

Galw i ailgysylltu afonydd Ewrop wrth i filiwn o rwystrau gael eu darganfod.

Prosiect sy'n helpu staff iechyd i gyfathrebu wrth ddefnyddio masgiau wyneb yn cipio gwobr arloesi

26 Mehefin 2020

Prosiect sy'n helpu staff iechyd i gyfathrebu yn cipio gwobr arloesi

Canolfan Deunyddiau Lled-ddargludydd Integreiddiol (CISM), a gwblheir yn 2022 yng Nghanolfan Arloesi Campws y Bae, Prifysgol Abertawe

26 Mehefin 2020

Prosiect CSconnected yn cael cyllid gan lywodraeth y DU 

Gwaith dur: mae tîm prosiect ymchwil ‘Byd Cymdeithasol Dur’ yr Adran Hanes yn defnyddio Twitter fel ffordd arall o rannu ymchwil ac ymarfer treftadaeth

25 Mehefin 2020

Ffurfiwyd gan Ddur – cynhadledd Twitter gyntaf ar agor i bawb

Mae peiriant newydd ei ddyfeisio, o'r enw Matrix Assembly Cluster Source (MACS), wedi cael ei ddefnyddio i lunio dull arloesol o drin dŵr heb hydoddyddion.

25 Mehefin 2020

Ymchwilwyr yn darganfod dull newydd o drin dŵr sy'n ecogyfeillgar

Mae'r llun yn dangos samplau'n cael eu rhoi i mewn i allgyrchydd, offeryn a ddefnyddir i wahanu elfennau samplau.

24 Mehefin 2020

Proses unigol arloesol a allai helpu i ddiogelu ansawdd dŵr, yr amgylchedd ac iechyd

Sam Blaxland y tu allan i Abaty Singleton

18 Mehefin 2020

Cyfrol newydd yn datgelu rôl allweddol Prifysgol Abertawe yn ystod yr ail ryfel byd ac yn ei sgil

Mae'r Athro Dave Worsley o Brifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Dewi Sant am ei gyfraniad at Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

18 Mehefin 2020

Anrhydeddwyd yr Athro am gyfraniad rhagorol i arloesi

Mae grant cymunedol Prifysgol Abertawe wedi bod o fudd i bobl ifanc yn ystod y pandemig.

18 Mehefin 2020

Mae grant cymunedol Prifysgol Abertawe wedi bod o fudd i bobl ifanc yn ystod y pandemig.

Simon Cardozo ar ddyletswydd yn Ysbyty Coleg y Brenin.

17 Mehefin 2020

Un o fyfyrwyr Abertawe'n helpu i sicrhau bod staff ysbyty'n dal i gael eu diogelu

Ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe'n derbyn yr her o godi arian am ganser

16 Mehefin 2020

Ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe'n derbyn yr her o godi arian am ganser

Logo Tafwyl Digidol

16 Mehefin 2020

Academi Hywel Teifi yn cyfrannu at raglen Tafwyl Digidol

Gwersi Saesneg am ddim yn parhau ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud

12 Mehefin 2020

Gwersi Saesneg am ddim yn parhau ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud

Cymerwch ran mewn prosiect newydd i lywio cymorth iechyd meddwl a lles yng Nghymru ar ôl Covid-19

10 Mehefin 2020

Cymryd rhan mewn prosiect newydd i lywio cefnogaeth iechyd meddwl a lles

Coronavent - peiriant anadlu

10 Mehefin 2020

Gwella o coronafeirws: gall peiriant anadlu newydd achub bywydau a chreu swyddi

Myfyrwraig PhD yn ennill rownd derfynol cystadleuaeth 3MT Prifysgol Abertawe

10 Mehefin 2020

Myfyrwraig PhD yn ennill rownd derfynol cystadleuaeth 3MT Prifysgol Abertawe

Graddedigion yn dathlu

9 Mehefin 2020

Abertawe'n dringo'n uwch nag erioed yn nhablau'r Complete University Guide

Logo achrediad cyflog byw go iawn

5 Mehefin 2020

Achrediad cyflog byw go iawn i Brifysgol Abertawe

Rebecca Ellis

4 Mehefin 2020

Myfyriwr o Brifysgol Abertawe yn cael ei choroni’n bencampwr FameLab

Fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr ledled y DU (1-7 Mehefin), rydym yn bwrw golwg dros y ffordd y mae Discovery yn parhau i helpu i newid bywydau yn Ne Cymru ac ym mhedwar ban byd.

1 Mehefin 2020

Discovery: Newid bywydau ers mwy na 50 mlynedd