Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

 Y côr yn cadw mewn cysylltiad ac mewn hwyliau da

23 Ebrill 2020

Y côr yn cadw mewn cysylltiad ac mewn hwyliau da

Y Brifysgol yn cyhoeddi partneriaeth tair blynedd newydd â Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe

1 Mai 2020

Y Brifysgol yn cyhoeddi partneriaeth tair blynedd newydd â Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Golwg Abertawe - dinas a bae

30 Ebrill 2020

Tonnau a llanwau - mwy o effaith na phobl ar fywyd morol ym Mae Abertawe

Flashback i 2015 pan deithiodd yr Athro Keith Lloyd (dde), pennaeth Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe i China a chwrdd â chydweithwyr o Ysbyty Undeb Wuhan

29 Ebrill 2020

Cyswllt prifysgol â Wuhan yn uno arbenigwyr i ymladd COVID-19

Ymchwilwyr yn chwilio am blant i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein ar iechyd a llesiant

29 Ebrill 2020

Ymchwilwyr yn chwilio am blant i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein ar iechyd a llesiant

Academyddion Prifysgol Abertawe yn cael eu Hanrhydeddu gan Academi Cymru

29 Ebrill 2020

Academyddion Prifysgol Abertawe yn cael eu Hanrhydeddu gan Academi Cymru

O’r chwith: Ed Lester-Card, Dr Chedly Tizaoui, Anthony Lewis a Dr Karen Perkins, o’r Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe

27 Ebrill 2020

Ymladd yn erbyn y coronafeirws drwy gael ambiwlansys yn ôl ar yr heol yn gyflym

Yr hyfforddai CELTA ar-lein Emma Burton gydag Elsie, ei chi cymorth.

23 Ebrill 2020

Mae hyfforddiant iaith yn curo cloi trwy fynd ar-lein

Arbenigwyr yn mynnu bod llywodraethau'n gweithredu ar frys i atal achosion o hunanladdiad oherwydd coronafeirws

22 Ebrill 2020

Mae arbenigwyr yn mynnu gweithredu i atal risg hunanladdiad coronafirws

Canolfan ymchwil Ysgol y Gyfraith yn cael gwahoddiad i ymuno â rhwydwaith ymchwil gwrthderfysgaeth byd-eang

21 Ebrill 2020

Canolfan ymchwil yn cael gwahoddiad i ymuno â rhwydwaith ymchwil gwrthderfysgaeth byd-eang

Athro Prifysgol Abertawe Norah Keating yn dod yn Gymrawd yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol

20 Ebrill 2020

Athro yn dod yn Gymrawd yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol

Byddai tranc megaffawna morol sydd dan fygythiad yn golled fawr o ran amrywiaeth swyddogaethol

17 Ebrill 2020

Byddai tranc megaffawna morol sydd dan fygythiad yn golled fawr o ran amrywiaeth swyddogaethol

Meynw yn loncian

17 Ebrill 2020

Cyfyngiadau symud oherwydd coronafeirws: astudiaeth i'r effaith ar weithgarwch corfforol a lles

Astudiaeth yn dangos bod cadw pellter cymdeithasol oherwydd COVID-19 yn cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl

16 Ebrill 2020

Astudiaeth yn dangos bod cadw pellter cymdeithasol yn cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl

Aelod Seneddol Gŵyr, Tonia Antoniazzi, yng nghwmni Dr Enrico Andreoli. Tri gwyddonydd o Brifysgol Abertawe yn gadael meinciau'r labordy am y meinciau cefn seneddol

16 Ebrill 2020

Mae gwyddonwyr yn cyfnewid meinciau labordy ar gyfer y meinciau seneddol

Mae cleifion yn Abertawe, y bu'n rhaid canslo eu hapwyntiadau oherwydd coronafeirws, yn cael cefnogaeth arbenigol dros y teleffon yn hytrach nag wyneb i wyneb fel y gallant barhau â'u triniaeth.

15 Ebrill 2020

Seicolegwyr yn darparu cefnogaeth i gleifion sy’n ynysi

Llun grŵp o gyfranogwyr eleni o Brifysgol Abertawe

15 Ebrill 2020

Myfyrwyr Abertawe yn datblygu datrysiad i wella amseroedd ymateb cerbydau brys

Staff o’r feddygfa Tŷ’r Melin yng Ngorseinon, gyda’r hylif diheintio

14 Ebrill 2020

Cynhyrchu 5,000 litr o hylif diheintio yr wythnos ar gyfer y GIG

COVID-19 a ‘Ffliw Sbaen’ 1918-19: y gwahaniaethau sy'n rhoi gobaith i ni

8 Ebrill 2020

COVID-19 a ‘Ffliw Sbaen’ 1918-19: y gwahaniaethau sy'n rhoi gobaith i ni

Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn digwyddiadau Technocamps

8 Ebrill 2020

Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn digwyddiadau Technocamps

Arbenigwr mamolaeth prifysgol Dr Alys Einion-Waller yn cynnal dosbarthiadau cyn-geni ar-lein am ddim

7 Ebrill 2020

Arbenigwr mamolaeth prifysgol yn cynnal dosbarthiadau cyn-geni ar-lein am ddim

Dan a Lizzie yn gweitihio ar y prosiect Discovery. Bydd y gefnogaeth myfyrwyr i bobl anabl yn parhau yn ystod argyfwng feirws.

7 Ebrill 2020

Cefnogaeth myfyrwyr i bobl anabl yn parhau yn ystod argyfwng feirws

Rhestr fer Gwobr Dylan Thomas

7 Ebrill 2020

Beirdd newydd yn ennill lle blaenllaw ar restr fer Gwobr Dylan Thomas

Rhai o’r myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion sydd yn eu blwyddyn olaf wrth iddynt gael eu sefydlu yn y GIG yn Ysbyty Treforys

6 Ebrill 2020

Mae myfyrwyr yn ymuno â'r GIG yn gynnar i frwydro yn erbyn coronafirws

Enghraifft o sut y byddai'r byrddau gwyn yn gweithio

3 Ebrill 2020

Cymorth uwch-dechnoleg i rannu gwybodaeth iechyd hanfodol

John a Diana Lomax yn plannu glasbren dderw ar gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe

2 Ebrill 2020

Pâr yn dychwelyd i adael eu marc ar y campws lle gwnaethant gyfarfod

Dyn yn ysgrifennu mewn cyfnodolyn

1 Ebrill 2020

Sut y gallai eich CoronaDiary ein helpu i ddeall mwy am gloi i lawr

Academydd Cyfreithiol yn helpu i gymeradwyo canllawiau i brynwyr cartrefi yn ystod argyfwng iechyd

1 Ebrill 2020

Academydd Cyfreithiol yn helpu i gymeradwyo canllawiau i brynwyr cartrefi yn ystod argyfwng iechyd