Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Masg FP3

31 Mawrth 2020

Sefydlu consortiwm diwydiant de Cymru i gefnogi ymateb y GIG i Covid-19.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cyhoeddi buddsoddiad gwerth £4.5m ym Manc Data SAIL

30 Mawrth 2020

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cyhoeddi buddsoddiad gwerth £4.5m ym Manc Data SAIL

Y fyfyrwraig Angharad Colinese sy'n astudio bydwreigiaeth, yn ystod ei hyfforddiant gyda Sophie Cunningham a fydd yn cynorthwyo yng ngwasanaethau bydwreigiaeth.

27 Mawrth 2020

Mae myfyrwyr yn barod i gefnogi cydweithwyr yn y GIG

Pâr o Abertawe yn cynhyrchu hylif diheintio dwylo yng nghanol pandemig Covid-19

27 Mawrth 2020

Pâr o Abertawe yn cynhyrchu hylif diheintio dwylo yng nghanol pandemig Covid-19

Mae creitiau Indiaidd (Bungarus caeruleus) yn enwog am frathu pobl sy'n cysgu yn y nos. Er eu bod yn angheuol iawn, mae'r brathiadau mor ddi-boen nes eu bod yn aml yn cael eu diystyru fel dibwys nes ei bod hi'n rhy hwyr. Nid yw hyn yn dynodi unrhyw swyddogaeth amddiffynnol i'r gwenw

26 Mawrth 2020

Esblygu gwenwyn neidr ar gyfer ysglyfaeth nid amddiffyniad

CADR yn sicrhau cefnogaeth ariannol i gefnogi ymchwil i heneiddio yng Nghymru

26 Mawrth 2020

CADR yn sicrhau cefnogaeth ariannol i gefnogi ymchwil i heneiddio yng Nghymru

Technocamps yn lansio adnoddau rhith i helpu ysgolion a disgyblion

25 Mawrth 2020

Technocamps yn lansio adnoddau rhith i helpu ysgolion a disgyblion

Staff yn darparu eitemau hanfodol i Ysbyty Singleton

24 Mawrth 2020

Mae staff wedi darparu eitemau hanfodol i Ysbyty Singleton

Y myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion o Brifysgol Abertawe sy'n cynnig gofal plant brys i weithwyr iechyd Abertawe.

23 Mawrth 2020

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i gynnig gofal plant i weithwyr iechyd

Lled-ddargludyddion - maen nhw'n gallu ymddwyn fel metelau a dargludyddion uwch

17 Mawrth 2020

Mae lled-ddargludyddion yn gallu ymddwyn fel metelau a dargludyddion uwch

Hyfforddedigion CELTA yn ystod eu hamser yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Mae staff nawr yn gobeithio olrhain cymaint o gyn-fyfyrwyr â phosib.

11 Mawrth 2020

Apêl y canmlwyddiant i gyn-fyfyrwyr CELTA

Logo Student Nursing Times Awards

11 Mawrth 2020

Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer am dair gwobr nyrsio fawreddog

Prifysgol Abertawe yn chwarae rhan allweddol ym maes ymchwil dementia

10 Mawrth 2020

Prifysgol Abertawe yn chwarae rhan allweddol ym maes ymchwil dementia

Hadau morwellt yn cael eu gosod mewn bagiau

10 Mawrth 2020

Hau 750,000 o hadau yng Nghymru yn y cynllun mwyaf i adfer morwellt yn y DU 

Y Brifysgol yn cynnal taith feicio i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

9 Mawrth 2020

Y Brifysgol yn cynnal taith feicio i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dyfarnwyd £2.9miliwn i Brifysgol Abertawe ar gyfer Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) 2020-21.

6 Mawrth 2020

Dyfarnwyd £2.9m i Brifysgol ar gyfer Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol y Cyngor Ymc

Ymchwilwyr yn canfod dadleoliad Lamb mewn gwrth-hydrogen

5 Mawrth 2020

Ymchwilwyr yn canfod dadleoliad Lamb mewn gwrth-hydrogen

Ynni gwynt - bydd angen integreiddio ffynonellau ynni adnewyddadwy i’r grid pŵer.

3 Mawrth 2020

Sut orau i integreiddio ffynonellau ynni adnewyddadwy i’r grid trydan