Yr Athro Rory Wilson gyda phengwin

Mae Rory Wilson, athro sŵoleg ym Mhrifysgol Abertawe, wedi derbyn Gwobr Ymchwil Humboldt gan Sefydliad Alexander von Humboldt yn yr Almaen. 

Rhoddir y wobr i gydnabod cyflawniadau cyfan ymchwilydd hyd yma, ac i academyddion y mae eu darganfyddiadau sylfaenol, damcaniaethau newydd, neu fewnwelediadau wedi cael effaith sylweddol ar eu disgyblaeth eu hunain ac y disgwylir iddynt barhau i gynhyrchu cyflawniadau blaengar yn y dyfodol.

Rhoddir €65,000 i enillwyr gwobrau Humboldt i gynnal ymchwil, ac fe'u gwahoddir i dreulio cyfnod o hyd at flwyddyn yn cydweithio ar brosiect ymchwil gyda chydweithwyr arbenigol mewn sefydliad ymchwil yn yr Almaen.

Yn sŵolegydd byd-enwog, mae gwaith yr Athro Wilson yn cynnwys datblygu a defnyddio dulliau newydd, yn enwedig tagiau electronig ar anifeiliaid, i astudio ecoleg ymddygiadol anifeiliaid enigmatig sydd, fel arall, yn anodd eu hastudio. Mae wedi bod yn ymwneud â gwaith ledled y byd, gydag anifeiliaid mor amrywiol ag albatrosiaid, armadilos, moch daear, llewpartiaid, condoriaid, pengwiniaid, siarcod a diogod.

Yn 2006, dyfarnwyd Gwobr Rolex am Fenter i'r Athro Wilson am ei ddatblygiadau tagiau anifeiliaid. Roedd yn brif ymgynghorydd gwyddonol ar gyfer cyfres National Geographic, Great Migrations, mae wedi'i rhestru fel un o gadwraethwyr gorau Prydain yn Rhestr Bywyd Gwyllt y BBC, mae'n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac mae hefyd yn aelod o Gymdeithas Academia Europaea.

Bydd yr Athro Wilson yn cydweithio ag ymchwilwyr sy'n gweithio ar ecoleg symud anifeiliaid trwy ddefnyddio tagiau uwch-dechnoleg sy'n cofnodi gweithgareddau anifeiliaid gwyllt yn y manylyn lleiaf. Trwy astudio anifeiliaid mor amrywiol ag adar, ystlumod a moch daear mewn safleoedd ledled y byd, byddant yn ceisio deall sut mae symudiadau anifeiliaid wedi'u strwythuro ac i ba raddau y mae cyffredinedd trawsbynciol mewn patrymau symud.

Wrth dderbyn ei Wobr Ymchwil Humboldt, dywedodd yr Athro Wilson: “Mae’n fraint ac anrhydedd derbyn y wobr hon. Mae'n dod â mi i deulu nodedig o academyddion sy'n rhyngweithio â'i gilydd o fewn cymuned arbennig a bywiog iawn”.

Rhannu'r stori