Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Dr Remi Zallot yn gweithio mewn labordy yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi croesawu ymchwilydd newydd fel rhan o gynllun Ewropeaidd blaenllaw.

Llwyddodd Dr Rémi Zallot yn ei gais am Gymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie y Comisiwn Ewropeaidd, a bydd yn treulio'r ddwy flynedd nesaf yng Nghanolfan Bioamrywiaeth Sytocrom P450 yr Ysgol Feddygaeth. 

Datblygwyd ei arbenigedd mewn cloddio genomau microbaidd gan ddefnyddio biowybodeg i ddamcaniaethu gweithrediadau genynnau heb eu nodweddu, yn ogystal â phrofi'r gweithrediadau arfaethedig, yn ystod ei gyfnod blaenorol yn Sefydliad Carl R Woese ar gyfer Bioleg Genomaidd ym Mhrifysgol Illinois ac Adran Microfioleg a Gwyddor Celloedd Prifysgol Florida. 

Bydd Dr Zallot yn canolbwyntio ar y nifer o enynnau sytocrom P450 heb eu nodweddu a geir mewn genomau mycobacteraidd, gyda sylw penodol ar ymgeiswyr a allai fod yn dargedau cyffuriau newydd. 

Dywedodd: "Mae'n anrhydedd ennill y Gymrodoriaeth hon. Rwy'n edrych ymlaen at archwilio agweddau newydd ar ficrofioleg; dysgu a chyfnewid gyda'm cydweithwyr newydd, a hefyd gydag ymchwilwyr eraill ar draws y campws, y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop; a hefyd ymgysylltu â'r cyhoedd i hyrwyddo gwerth ac ochr hwylus gwyddoniaeth." 

Yn ystod ei amser yn yr Ysgol Feddygaeth, bydd ganddo fynediad at enomau unigion a gasglwyd yn ystod yr achos o TB yn ne Cymru gan y meddyg ymgynghorol Dr Angharad Davies, yn ogystal â defnyddio cronfeydd data rhyngwladol at ddibenion genomeg gymharol. 

Crëwyd y Cymrodoriaethau Marie Sklowdowska-Curie gan yr Undeb Ewropeaidd/Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi ymchwil yn yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd, ac maent ymhlith dyfarniadau mwyaf cystadleuol a mawreddog Ewrop, gyda'r nod o gefnogi'r gwyddonwyr gorau a mwyaf addawol. 

Meddai'r Athro Steve Kelly: "Rydym yn hynod falch o groesawu Rémi Zallot i Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac yn edrych ymlaen at ddarganfod gwybodaeth newydd am fycobacteria a'n hoff enynnau a phroteinau, y sytocromau P450."

Eich Cefnogaeth. Ein Prifysgol.
Cefnogwch ymchwil ac addysg
ym Mhrifysgol Abertawe.

Rhannu'r stori