Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Canolfan £4.6m newydd i hybu mynediad at ddata hollbwysig a fydd yn helpu i drawsnewid iechyd anadlol yn y Deyrnas Unedig

1 Hydref 2019

Hwb newydd gwerth £ 4.6m i helpu i drawsnewid iechyd anadlol

Logo SELKIE.

30 Medi 2019

Lansio prosiect ynni morol newydd rhwng Iwerddon a Chymru

Logo Sefydliad Wolfson

30 Medi 2019

Buddsoddiad £10m ar gyfer ymchwil iechyd meddwl pobl ifanc

Cyfleoedd uwch dechnoleg i ysbrydoli disgyblion

26 Medi 2019

Cyfleoedd uwch dechnoleg i ysbrydoli disgyblion

Yr eginblanhigyn clymog Connolly a ddarganfuwyd ar safle ymchwil Prifysgol Abertawe

26 Medi 2019

Darganfod croesryw clymog Japan prin yn ne Cymru

Max Porter

26 Medi 2019

Yr awdur o fri, Max Porter, yn trafod nofel newydd mewn digwyddiad yn y Brifysgol

Pennaeth Fferylliaeth Prifysgol Abertawe, Andrew Morris gyda Dr Mo Nazemi yng nghangen Tŷ Elli Evans Pharmacy

25 Medi 2019

Y Brifysgol yn ymuno â fferyllfa gadwyn cyn dechrau cwrs newydd

Caredigrwydd yn flaenoriaeth ar gyfer partner hirdymor yn ôl astudiaeth ryngwladol newydd

24 Medi 2019

Caredigrwydd yn flaenoriaeth ar gyfer partner yn ôl astudiaeth newydd

Myfyrwyr yn dathlu graddio o Brifysgol Abertawe

20 Medi 2019

Prifysgol Abertawe ar y brig o hyd yng Nghymru

Arweinwyr y Dyfodol: arbenigwr llosgfynyddoedd a mathemategydd yn ennill cymrodoriaethau i gynnal ymchwil yn Abertawe

20 Medi 2019

Arweinwyr y dyfodol: arbenigwr llosgfynyddoedd a mathemategydd yn ennill cymrodoriaethau

Astudiaeth o refferendwm Brexit yn cael mai dryllio pleidleiswyr arweiniodd at fuddugoliaeth yr ymgyrch i adael

19 Medi 2019

Astudiaeth o refferendwm yn cael mai dryllio pleidleiswyr arweiniodd at fuddugoliaeth

Gethin Llewelyn o'r Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill dyfarniad gwerth £1,000 gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru

19 Medi 2019

Gethin Llewelyn o'r Coleg Peirianneg wedi ennill dyfarniad gwerth £1000

Y Brifysgol yn ymuno â choleg i helpu myfyrwyr awtistig

19 Medi 2019

Y Brifysgol yn ymuno â choleg i helpu myfyrwyr awtistig

Gweld bywyd dyfrol yn glir drwy lens dŵr croyw

18 Medi 2019

Gweld bywyd dyfrol yn glir drwy lens dŵr croyw

Logo Technocamps

16 Medi 2019

Prifysgol yn dathlu llwyddiant graddedigion Prentisiaeth Gradd Cyntaf Cymru

Dengys y myfyrwyr nyrsio i'r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, sut i gymryd gwaed gan ddefnyddio modelau efelychu uwch-dechnoleg.

13 Medi 2019

Mae myfyrwyr nyrsio yn dangos i'r Gweinidog sut i gymryd gwaed

Yr Athro David Blackaby o Brifysgol Abertawe a fydd yn siarad mewn symposiwm ar fargeinion dinas sy'n cael eu cynnal ar Gampws y Bae ar Fedi 18, 2019

13 Medi 2019

Yr Athro David Blackaby i drafod Bargeinion y Ddinas yn y digwyddiad

Academyddion yn galw am fonitro cyffuriau strwythuredig mewn cartrefi gofal

11 Medi 2019

Academyddion yn galw am fonitro cyffuriau strwythuredig mewn cartrefi gofal

Deifiwr yn hel hadau morwellt.

11 Medi 2019

Cymru i hau’r hadau cyntaf yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd

Nanodiwbiau carbon

10 Medi 2019

Astudiaeth newydd yn datgelu bod mesur nanodiwbiau carbon yn bosib am y tro cyntaf

Is-ganghellor Prifysgol Abertawe Paul Boyle yn arwyddo'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Paula Myrick Short o Brifysgol Houston.

9 Medi 2019

Y brifysgol yn dathlu perthnasau agosach â phartneriaid o Decsas

Cyflwynwyd Gwobr Ryngwladol Seren Asia i’r Athro Andrew Barron, Cadeirydd Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd Sêr Cymru a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) ym Mhrifysgol Abertawe.

4 Medi 2019

Anrhydeddwyd yr Athro am gydweithrediadau rhyngwladol parhaus

Silwét o grŵp o bobl sy’n cyfleu ymchwil y gymdeithas sifil a fydd yn elwa o’r cyllid.

3 Medi 2019

WISERD i dderbyn cyllid sylweddol gan ESRC er mwyn parhau ag ymchwil cymdeithas sifil

Jack Davies, o'r Coleg Peirianneg, a sicrhaodd y dyfarniad arian parod unigol uchaf o £ 1,250 yn y Rhaglen Profi Eich Cyflymydd Syniad.

2 Medi 2019

Jack Davies yn cyflwyno beirniaid yn y Rhaglen Prawf Eich Syniad-Cyflymydd

Athro Kamila Hawthorne MBE, wedi ymuno ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe fel Pennaeth dros dro newydd y rhaglen Meddygaeth Mynediad i Raddedigion.

2 Medi 2019

Pennaeth Meddygaeth Mynediad i Raddedigion newydd

Car sydd wedi bod mewn gwrthdrawiad traffig

2 Medi 2019

Gallai ymchwil arwain at dystiolaeth well gan dystion mewn gwrthdrawiadau traffi