Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Yr haul: mae prosiect a arweinir gan Abertawe, a fydd yn helpu cymunedau mewn gwledydd datblygol i generadu eu pŵer solar eu hunain, wedi ennill dyfarniad o £800,000 gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol.

3 Mawrth 2021

£800,000 i rannu manteision technoleg solar

Delwedd haniaethol o gloriannau yn erbyn cefndir o rhifau glas

30 Hydref 2019

Buddsoddiad gwerth £5.6 miliwn mewn arloesedd cyfreithiol ar gyfer Ysgol y Gyfraith.

Dr Bridget Kerr yn casglu gwobr gan Gydffederasiwn Profiannaeth Ewrop

29 Hydref 2019

Dr Bridget Kerr yn casglu gwobr gan Gydffederasiwn Profiannaeth Ewrop

Nyrs yn siarad â'r arddegau a'r rhiant

29 Hydref 2019

Astudiaeth yn datgelu bod merched yn fwy tebygol o fynd i'r ysbyty ar ôl hunan-niweidio

Yr Athro Michael Draper yn y gynhadledd yng Nghyprus yn trafod uniondeb academaidd.

25 Hydref 2019

Athro'n annerch cynhadledd ryngwladol ar uniondeb academaidd

Menyw yn defynddio peiriant mas spectromeg

24 Hydref 2019

Abertawe'n ymuno â chonsortiwm i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o fiowyddonwyr

Car Bloodhound yn Hakskeenpan

24 Hydref 2019

Bloodhound wedi'i gyhoeddi ym 'manyleb anialwch' cyn y treialon cyflymder

Cranc ar draeth

23 Hydref 2019

Astudiaeth yn datgelu bod crancod yn gallu datrys drysfa a chofio sut i'w llywio

Yn llun yn y gynhadledd mae (o'r chwith) Paul Joseph, darlithydd mewn Cyfraith a Moeseg Gofal Iechyd, pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yr Athro Ceri Phillips, Dafydd Elis Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Cofrestrydd Prifysgol Abertawe Andrew Rhodes a Chantal P

22 Hydref 2019

Prifysgol yn tynnu sylw at faterion byd-eang yn y gynhadledd biofoeseg

Disgyblion o Awel y Môr gydag aelodau o Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad

18 Hydref 2019

Disgyblion ysgol gynradd yn rhannu ymchwil ag ACau blaenllaw

Gŵyl Wyddoniaeth fwyaf Cymru'n dychwelyd i Abertawe

17 Hydref 2019

Gŵyl Wyddoniaeth fwyaf Cymru'n dychwelyd i Abertawe

Kaite O’Reilly a Peter Matthews yw'r ddau artist a ddewiswyd yn Gymrodorion Creadigrwydd cyntaf y Brifysgol.

15 Hydref 2019

Dramodydd ac Artist Arobryn yw Cymrodorion Creadigrwydd Cyntaf

Pobl ifanc yn dysgu mwy am nanodechnoleg gyda chymorth gan fyfyrwyr nanofeddygaeth ac ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe.

14 Hydref 2019

Myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nanodechnoleg yn y Brifysgol

Mae Prifysgol Abertawe'n dathlu ar ôl cael ei gwobrwyo am ei hymrwymiad parhaus i sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

10 Hydref 2019

Mae Prifysgol Abertawe'n dathlu ar ôl cael ei gwobrwyo am ei hymrwymiad parhaus i sicrhau cydraddold

Y Brifysgol i gynnal Taith Gerdded Elusennol ar y traeth

4 Hydref 2019

Y Brifysgol i gynnal Taith Gerdded Elusennol ar y traeth

Llun o logo Meningitis Now

2 Hydref 2019

Cyflwynwyd y Marc Cydnabyddiaeth Ymwybyddiaeth Llid yr Ymennydd (MARM) gan yr elusen Meningitis Now

Logo Gŵyl Being Human

1 Hydref 2019

Diwrnod hwyl i’r teulu’n ganolbwynt i Ŵyl Being Human 2019