Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Fideos Diweddaraf

 

Croeso gan yr Is-Ganghellor

 

Jeffrey Temple yn hel atgofion am Abertawe

 
 

Dychwelyd i'r Campws yn Ddiogel

 
 

Ein myfyrwyr a staff yn cefnogi'r frwydr yn erbyn COVID-19

 

Rory Wilson

Rory Wilson Headphones Podcast

Gwrandewch ar bob podlediad

Spotify podcast logo 2

  • 20 Hydref 2020
    Cyllid o'r UE yn rhoi hwb i dechnoleg solar werdd yng Nghymru

    Gall Cymru ddal i arwain y ffordd o ran technoleg ynni solar y genhedlaeth nesaf, ar gyfer defnyddiau megis synwyryddion o bell a cherbydau trydan, diolch i gyllid gwerth £2.5m o'r UE a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, er mwyn parhau â rhaglen ymchwil dan arweiniad Abertawe.