Yma ym Mhrifysgol Abertawe, mae bywyd prifysgol yn fwy nag astudio'n unig. Dyna pam mae'r Tîm Cynaliadwyedd yn gweithio'n galed i gynnig llawer o gyfleoedd gwahanol i GYMRYD RHAN gyda'n gwaith cynaliadwyedd.

Drwy ddod a chymryd rhan yn ein digwyddiadau a'n gweithgareddau, byddwch yn helpu i wella ein hamgylchedd a'n credadwyaeth gymdeithasol, yn ogystal â chael cyfle i gwrdd â phobl newydd, gwella eich cyflogadwyedd a chodi eich ymwybyddiaeth o faterion mwyaf dybryd heddiw.

Ein prif raglen cyfranogiad myfyrwyr yw'r Wobr Gynaliadwyedd. Gall myfyrwyr unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’u gradd, weithio tuag at ennill y wobr hon yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Abertawe. Mae cwblhau'r wobr yn cyfrannu at dy gofnod academaidd HEAR ac yn addysgu ystod eang o sgiliau i ti. Dysga ragor ar Canvas.

I gael gwybod am ein digwyddiadau edrychwch ar ein calendr digwyddiadau neu ewch i'n tudalen Eventbrite  i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar gyfer digwyddiadau.

An image of a group of students doing a beach clean on Swansea Bay. One girl is carrying a large rubber tyre.