aerial shot of singleton campus
head shot of zoe john

Dr Zoe John

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987344

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Mae Zoe yn ddarlithydd mewn Troseddeg yn yr Adran Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. Mae wedi addysgu gwahanol fodiwlau ar lefel israddedig ers ymuno â'r gyfadran yn 2021 ac mae’n arbenigo mewn rhywedd a chysylltiadau rhwng y rhywiau. Mae Zoe hefyd yn Gymrawd Cyswllt o'r Academi Addysg Uwch.

Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, roedd Zoe yn ymchwilydd doethurol ym Mhrifysgol Caerdydd. Canolbwyntiodd ymchwil doethurol Zoe ar rywedd, trais, ac ymgorfforiad mewn crefft ymladd cymysg (MMA). Roedd y themâu hyn yn ganolog i faterion ehangach yn ymwneud nid yn unig â'r gamp ond cyrff mewn bywyd pob dydd, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, ffiniau hiwmor a throthwy trais mewn rhyngweithio.

Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn cynnwys methodolegau creadigol, fel barddoniaeth fel math o ddadansoddi data a chynrychiolaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhywedd
  • Cysylltiadau rhwng y rhywiau
  • Ymgorfforiad
  • Trais chwaraeon
  • Dulliau creadigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Zoe yn addysgu ar ystod o lefelau israddedig ers ymuno â Phrifysgol Abertawe, ond ar lefelau 4 a 5 yn bennaf. Mae ei diddordebau addysgu yn cynnwys materion a theori cymdeithasegol allweddol ar draws dysgu israddedig, a thrafodaethau mwy penodol ar rywedd a chysylltiadau rhwng y rhywiau ar draws disgyblaethau gwyddorau cymdeithasol.