Swansea University
male smiling

Yr Athro Hejamadi Rao

Distinguished Research Professor (Fractional), Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae H. Raghav Rao yn Athro Ymchwil Nodedig yn Adran Fusnes Prifysgol Abertawe ar sail ffracsiynol. Mae hefyd yn Gadeirydd Nodedig AT&T mewn Sicrwydd Seilwaith a Diogelwch yng Ngholeg Busnes Prifysgol Texas yn San Antonio (UTSA), ac mae ganddo benodiad cwrteisi fel athro llawn yn Adran Cyfrifiadureg UTSA. Cyn gweithio yn UTSA, yr Athro Rao oedd Athro Gwasanaeth Nodedig SUNY ym Mhrifysgol Buffalo. Graddiodd o Ysgol Reolaeth Krannert i Raddedigion ym Mhrifysgol Purdue.

Meysydd Arbenigedd

  • Systemau gwybodaeth rheoli
  • Systemau cefnogi penderfyniadau
  • E-fusnes
  • Systemau rheoli ymateb brys
  • Sicrwydd gwybodaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Sicrwydd Gwybodaeth.

Ymchwil

Mae diddordebau’r Athro Rao ym meysydd systemau gwybodaeth reoli, systemau cefnogi penderfyniadau, e-fusnes, systemau rheoli ymateb brys a sicrwydd gwybodaeth.

Prif Wobrau

Yr Athro Rao oedd derbynnydd cyntaf Gwobr Bright Internet am ei gyfraniadau i ddisgyblaeth systemau gwybodaeth gan KMIS, Cymdeithas Systemau Gwybodaeth Reoli Corea. Yn 2018, derbyniodd Wobr Gwasanaeth Eithriadol y Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Prosesu Gwybodaeth (IFIP) am gyfraniadau gwasanaeth sylweddol i faes systemau gwybodaeth a diogelwch systemau gwybodaeth. Ym mis Tachwedd 2016, derbyniodd yr Athro Rao Wobr Cymrawd Nodedig y Gymdeithas Systemau Gwybodaeth (Dosbarth 2016) am gyfraniadau deallusol eithriadol i ddisgyblaeth systemau gwybodaeth.

Cydweithrediadau

Mae wedi cadeirio sesiynau mewn cynadleddau rhyngwladol ac wedi cyflwyno nifer o bapurau. Mae hefyd wedi cyd-olygu pedwar llyfr, gan gynnwys Information Assurance Security and Privacy Services ac Information Assurance in Financial Services. Mae wedi ysgrifennu neu gyd-ysgrifennu mwy na 200 o bapurau technegol, gyda dros 125 ohonynt wedi’u cyhoeddi mewn cyfnodolion archifol.