bay campus location
Dr Tiffany Low

Dr Tiffany Low

Uwch-ddarlithydd mewn Marchnata Twristiaeth, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606853

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Academydd profiadol ym maes twristiaeth yw Dr Tiffany Low, sydd â diddordeb ym meysydd twristiaeth foethus, marchnata twristiaeth, twristiaeth gynaliadwy, twristiaeth gritigol ac astudiaethau hamdden awyr agored ac antur. Mae Dr Low wedi gweithio yn y byd academaidd ers dros 15 mlynedd ac mae ganddi raddau dosbarth cyntaf mewn Busnes (Economeg Ariannol) a Rheoli Gwestai (Rheoli Digwyddiadau) ac MSc mewn Bancio a Chyllid. Rhoddodd ei PhD sylw i ddylanwad gwerthoedd defnyddwyr ar ffyddlondeb brand yn y sector gwestai moethus ac mae'n parhau i ymchwilio a chyhoeddi yn y maes hwn. Ochr yn ochr â hyn, mae Dr Low hefyd wedi cyhoeddi ar dwristiaeth gynaliadwy a'r rhwystrau i fenywod wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau mynydda. Mae hi'n addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ac mae hi hefyd yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD.

Cyn ymuno â'r byd academaidd, bu Dr Low yn gweithio yng ngwesty moethus 6-seren cyntaf y byd, sef y Palazzo Versace, a chyn hynny gweithiodd fel gwarantwr yswiriant corfforaethol, yn gwarantu risgiau troseddau ariannol, indemniad proffesiynol, polisïau yswiriant meddygol ac yswiriant teithio oddi cartref ar gyfer sefydliadau rhyngwladol, addysg uwch, y Llywodraeth a chyrff anllywodraethol.

Meysydd Arbenigedd

 • Twristiaeth Foethus
 • Brandio Twristiaeth a Gwerthoedd Defnyddwyr
 • Datblygu Cynaliadwy
 • Astudiaethau Twristiaeth Gritigol
 • Astudiaethau Hamdden Awyr Agored ac Antur

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Israddedig:

 • Sylfeini a hanfodion twrisiaeth.
 • Marchnata twristiaeth,
 • Twristiaeth ar waith a theithiau maes twristiaeth cymhwysol.

Ôl-raddedig:

 • Damcaniaeth a rheoli brand strategol
 • Marchnata, brandio a chynllunio strategol ym maes twristiaeth.
 • Damcaniaeth twristiaeth gritigol a materion twristiaeth cyfoes

Mae Dr Low yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Dr Low yn pontio twristiaeth, datblygu cynaliadwy ac ymddygiad defnyddwyr. Archwiliodd ei PhD ddylanwad gwerthoedd defnyddwyr a datblygu cynaliadwy ar ffyddlondeb brand o fewn y sector gwestai moethus. Mae Dr Low yn gyd-olygydd The Encyclopaedia of Sustainable Tourism ac mae wedi cyhoeddi erthyglau ar heriau gwleidyddol mewn twristiaeth gynaliadwy; effaith y porthgeidwaid ar ymchwil academaidd; addysg twristiaeth ar waith; y dylanwad o ran rhyw ar gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden awyr agored ac antur; a rasio antur. Mae Dr Low wedi goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD ar bynciau sy'n ymwneud â rhyngwladoli busnesau bach a chanolig ym maes bwyd a diod, marchnata treftadaeth twristiaeth gynaliadwy, meincnodi cyrchfannau a'r sector digwyddiadau, twristiaeth addysgol, prosesau penderfynu defnyddwyr ym maes twristiaeth a defnydd busnesau bach a chanolig o’r cyfryngau cymdeithasol ym maes lletygarwch. Mae hi hefyd wedi archwilio gwaith PhD ar ddatblygu twristiaeth gynaliadwy.

Prif Wobrau

Dyfarnwyd ysgoloriaeth i Dr Low gan y Lord Forte Foundation er mwyn iddi gynnal ymchwil ar dwristiaeth foethus a hefyd enillodd wobr am y papur gorau yng nghynhadledd Gymdeithas Dwristiaeth mewn Addysg Uwch, Prifysgol Rhydychen, 2012.