bay campus image
Professor Hamish Laing

Yr Athro Hamish Laing

Athro mewn Arloesi ac Ymgysylltu Uwch, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295680

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Office 328 - 328
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yn ystod ei yrfa proffil uchel a hir fel llawfeddyg plastig adluniol yn y GIG sefydlydodd ac arweiniodd Hamish wasanaeth Sarcoma De Cymru, roedd yn Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Phrif Swyddog Gwybodaeth Bwrdd Iechyd integredig yn GIG Cymru tan 2018. Yn y rôl hon, arweiniodd adolygiadau amrywiol iawn o Strategaeth Glinigol ("Newid er Gwell") a strategaeth iechyd digidol a sicrhaodd fuddsoddiad sylweddol mewn mentrau iechyd digidol.  Dyfarnwyd Cymerodraeth Sefydlu Uwch y Gyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol i Hamish i gydnabod ei gyfraniad i'r GIG yn 2018.

Cafodd Hamish ei benodi’n gadair bersonol yn yr Ysgol Reolaeth yn 2018, ac mae wedi sefydlu rhaglen sy'n canolbwyntio ar ofal iechyd sy'n seiliedig ar werth. Mae'r Brifysgol wedi derbyn cyllid grant sylweddol ar gyfer y gwaith hwn trwy gydweithrediad ffurfiol gyda'r cwmni biofferyllol byd-eang, Pfizer Inc. Mae Hamish yn cynrychioli Cymru yn y melin drafod gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth EFPIA ym Mrwsel.

Mae Hamish yn parhau i gefnogi cydweithwyr GIG Cymru ac mae'n Uwch Berchennog Cyfrifol ar gyfer rhaglen i ad-drefnu ac ailadeiladu gwefannau'r GIG, a Dirprwy Brif Swyddog Cyfrifol y rhaglen gwasanaethau digidol i'r cyhoedd a chleifion; buddsoddiad sylweddol i helpu cleifion i ymgysylltu â'u hiechyd a'u lles yn ddigidol.

Mae Hamish yn angerddol am bwysigrwydd Cynhwysiant Digidol ac am sicrhau nad yw pobl yn cael eu gadael ar ôl gan y chwyldro digidol. Mae'n hynod falch o gael ei benodi'n gadeirydd Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru sy'n dwyn ynghyd sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector i gydlynu gweithredu ar gyfer Cynhwysiant Digidol.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal iechyd ar sail gwerth
  • Prisio ar sail canlyniadau ar gyfer meddyginiaethau
  • Cynhwysiant digidol
  • Gofal iechyd digidol
  • Gwasanaethau digidol ar gyfer cleifion
  • Rheoli gofal iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Cymrawd Sefydlu Uwch, Cyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol 2018

Cadeirydd Anrhydeddus, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe 2015